Espanya afrontarà des d’esta setmana el primer Govern de coalició en la història de la democràcia, un Executiu que estarà format per quatre vicepresidències i una cartera de divuit ministres tant del PSOE com de Podemos i Esquerra Unida.

PRESIDÈNCIA

Pedro Sánchez, president del Govern: és president del Govern des de juny de 2018. Doctor en Economia i secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), al qual es va afiliar en 1993. També va ser secretari general del PSOE, líder de l’oposició i candidat a la Presidència del Govern entre 2014-16. Prèviament, va ser diputat en el Congrés per Madrid i regidor a l’Ajuntament de Madrid.

VICEPRESIDÈNCIA

Carmen Calvo, vicepresidenta primera i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica: Correspon a la Vicepresidència Primera del Govern l’exercici de les funcions que li encomane el President, així com la presidència de la Comissió Delegada del Govern que es determine en el corresponent reial decret i de la Comissió General de Secretaris d’Estat.

Pablo Iglesias, vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030: Correspon a la Vicepresidència Segona del Govern l’exercici de les funcions que li encomane el President del Govern, així com la presidència de la Comissió Delegada del Govern que es determine en el corresponent reial decret.

 

Nadia Calviño,vicepresidenta tercera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital: Correspon a la Vicepresidència Tercera del Govern l’exercici de les funcions que li encomane el President del Govern, així com la presidència de la Comissió Delegada del Govern que es determine en el corresponent reial decret.

 

Teresa Ribera, vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic: Correspon a la Vicepresidència Quarta del Govern l’exercici de les funcions que li encomane el President del Govern, així com la presidència de la Comissió Delegada del Govern que es determine en el corresponent reial decret.

MINISTERIS

Arancha González Laya, ministra d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació: Correspon al Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació la proposta i execució de la política exterior, de les relacions amb la Unió Europea i de la cooperació internacional al desenvolupament, de conformitat amb les directrius del Govern i en aplicació del principi d’unitat d’acció en l’exterior.

Juan Carlos Campo, ministre de Justícia: Correspon al Ministeri de Justícia la proposta i execució de la política del Govern per al desenvolupament de l’ordenament jurídic, sense perjudici de les competències d’altres departaments, les relacions del Govern amb l’Administració de Justícia, amb el Consell General del Poder Judicial i amb el Ministeri Fiscal, a través del Fiscal General, i la cooperació jurídica internacional, així com les altres funcions atribuïdes per les lleis.

Margarita Robles, ministra de Defensa: Correspon al Ministeri de Defensa l’exercici de totes les competències i atribucions que li confereix l’ordenament jurídic com a òrgan encarregat del desenvolupament i execució de les directrius generals del Govern sobre política de defensa.

 

María Jesús Montero, ministra d’Hisenda i portaveu del Govern: Correspon al Ministeri d’Hisenda la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’hisenda pública, de pressupostos i de despeses, a més de la resta de competències i atribucions que li confereix l’ordenament jurídic.

 

Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior: Correspon al Ministeri de l’Interior la proposta i execució de la política del Govern en matèria de seguretat ciutadana, trànsit i seguretat viària, promoció de les condicions per a l’exercici dels drets fonamentals, l’exercici del comandament de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i les altres competències i atribucions que li confereix l’ordenament jurídic.

José Luis Ábalos, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: Correspon al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la proposta i execució de les polítiques del Govern en matèria d’infraestructures, de transport terrestre de competència estatal, aeri i marítim, a fi de garantir una mobilitat justa i sostenible, així com d’Agenda Urbana, habitatge, qualitat de l’edificació i sòl.

Isabel Celáa, ministra d’Educació i Formació Professional: Correspon al Ministeri d’Educació i Formació Professional la proposta i execució de la política del Govern en matèria educativa i de formació professional del sistema educatiu i per a l’ocupació.

 

Yolanda Díaz, ministra de Treball i Economia Social: Correspon al Ministeri de Treball i Economia Social la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’ocupació, economia social i responsabilitat social de les empreses.

 

 

Reyes Maroto, ministra d’Indústria, Comerç i Turisme: Correspon al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’indústria, comerç i turismo.

 

 

Luis Planas, ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació: Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la proposta i execució de la política del Govern en matèria de recursos agrícoles, ramaders i pesquers, d’indústria agroalimentària i d’alimentació.

 

Carolina Darias, ministra de Política Territorial i Funció Pública: Correspon al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria de política territorial, organització territorial de l’Estat i relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l’administració local.

 

José Manuel Rodríguez Uribes, ministre de Cultura i Esport: Correspon al Ministeri de Cultura i Esport la proposta i execució de la política del Govern en matèria de promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol, dels museus estatals i de les arts, del llibre, la lectura i la creació literària, de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals i dels llibres i biblioteques estatals, així com la promoció i difusió de la cultura en espanyol, l’impuls de les accions de cooperació cultural i, en coordinació amb el Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, de les relacions internacionals en matèria de cultura.

Salvador Illa, ministre de Sanitat: Correspon al Ministeri de Sanitat la proposta i execució de la política del Govern en matèria de salut, de planificació i assistència sanitària, així com l’exercici de les competències de l’Administració General de l’Estat per a assegurar als ciutadans el dret a la protecció de la salut.

 

Pedro Duque, ministre de Ciència i Innovació: Correspon al Ministeri de Ciència i Innovació la proposta i execució de la política del Govern en matèria de ciència, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors.

 

 

Irene Montero, ministra d’Igualtat: Correspon al Ministeri d’Igualtat la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’igualtat i de les polítiques dirigides a fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes i l’erradicació de tota forma de discriminació.

 

Alberto Garzón, ministre de Consum: Correspon al Ministeri de Consum la proposta i execució de la política del Govern en matèria de consum i protecció dels consumidors i de joc.

 

 

José Luis Escrivá, ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions: Correspon al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions la proposta i execució de la política del Govern en matèria de Seguretat Social i classes passives, així com l’elaboració i el desenvolupament de la política del Govern en matèria d’estrangeria, immigració i emigració i de polítiques d’inclusió.

Manuel Castells, ministre d’Universitats: Correspon al Ministeri d’Universitats la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’universitats i les activitats que a aquestes els són pròpies.