educacion

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual s’adjudiquen les beques d’estudis universitaris de la Generalitat per al curs 2016-2017.

En concret, per mitjà d’aquesta resolució, Educació ha becat 3.817 estudiants, la qual cosa suposa un increment del nombre de beneficiaris del 29,1% respecte al curs 2015-2016. Per a això també ha incrementat l’import concedit en un 8,1%, amb la qual cosa s’ha arribat a 3.499.832 milions d’euros.

En concret, del total de beneficiaris de les beques, 1.434 cursen els estudis en la Universitat de València, que rebrà un total d’1.464.503 euros; 610 en la Universitat Politècnica de València, que rebrà 529.556 euros; 956 en la Universitat d’Alacant, que rep 789.791 euros; 388 en la Universitat Jaume I, que rep 337.290 euros; 414 en la Universitat Miguel Hernández, que rep 358.904 euros; 3 en la Universitat Cardenal Herrera CEU, que rebrà 3.358 euros, i 12 en la Universitat Catòlica de Valencia, que rep 16.427 euros, on s’imparteixen estudis de Veterinària.

Del total d’aquestes ajudes, 14.553 euros corresponen a l’exempció de les taxes dels crèdits de segona matrícula, amb la qual cosa se n’han pogut beneficiar 17 estudiants.

Aquestes beques estan destinades als alumnes matriculats durant el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats públiques del territori valencià i en els seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que impartisquen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau, o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Així mateix, l’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques poden sol·licitar aquestes beques únicament si cursen els estudis de Grau en Veterinària o Llicenciatura en Veterinària.