huelga

El Ministeri de Foment, després d’analitzar amb els seus serveis jurídics la pertinència de fixar serveis mínims essencials per als treballadors legalment convocats a la vaga en les bases espanyoles de la companyia, ha comunicat a Ryanair, Aena, **Enaire i als sindicats convocants SITCPLA i ÚS-STA, els serveis mínims corresponents a la convocatòria de vaga de Tripulants de Cabina de Passatgers (TCP) per als pròxims dies 25 i 26 de juliol.

Aquests serveis essencials tenen com a objectiu compatibilitzar l’interès general dels ciutadans i en particular les seues necessitats de mobilitat, especialment durant aquests dies d’alta demanda vacacional, amb el dret de vaga d’aquest col·lectiu de treballadors.

Ryanair és la companyia que més passatgers transporta en el mercat espanyol, amb una oferta que supera les 400 rutes des d’Espanya. Segons la informació aportada per la pròpia companyia, prop de 1.800 treballadors podran estar convocats a la vaga en les bases espanyoles.

Els serveis mínims decretats, que afecten les operacions que la companyia té programades avui dia, són els següents:

  1. Tots els serveis l’hora dels quals d’eixida programada fóra anterior a l’inici de la vaga i l’arribada prevista de la qual es produïsca en el període de vaga.
  2. El 100% dels serveis domèstics de transport de passatgers de la companyia, per a cada ruta amb els aeroports dels territoris no peninsulars.
  3. El 35% dels serveis de transport de passatgers per a cada ruta amb ciutats espanyoles peninsulars amb alternatives de transport de menys de 5 hores.
  4. El 59% dels serveis de transport de passatgers per a cada ruta amb ciutats espanyoles peninsulars sense alternativa, o alternativa superior a 5 hores, així com en tots els trajectes internacionals.
  5. Altres operacions específiques com aquelles que puguen estar donant servei si escau al servei postal universal, o les necessàries per a posicionar avions o tripulacions per a realitzar les operacions protegides.

S’estableix així mateix que la companyia Ryanair haurà d’adoptar les mesures necessàries per a garantir que aquests serveis essencials es presten en les condicions habituals, mantenint per a #això el personal estrictament necessari per a cada període afectat per la convocatòria, salvaguardant en tot moment la seguretat.

Així mateix, la companyia aèria haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per a garantir de forma estricta i rigorosa els drets dels passatgers afectats per la convocatòria de vaga, en particular, el que s’estableix en el Reglament No 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de febrer de 2004.

Ryanair aplicarà la seua nova política d’equipatges al gener