Canvi en el Reglament de Circulació. En menys d’un mes s’apliquen els nous límits de velocitat per a les vies urbanes de tota Espanya. Aquestes estaran limitades a 50, 30 o fins i tot 20 quilòmetres per hora, depenent del tipus de via.

A partir de l’11 de maig entren en vigor nous límits de velocitat de la DGT. Fins ara l’ordenança estatal mantenia la velocitat en vies urbanes a 50 km/h, encara que València ja es va avançar i va aplicar en el centre el límit a 30 km/h des de finals de 2019. En general, la nova normativa, més estricta, reduirà el límit de velocitat a 30 o fins i tot a 20. Dependrà del nombre de carrils.

L’objectiu, salvar vides. Perquè circulant a 50 km/h la probabilitat de morir atropellat és del 90%. En canvi, a 30 km/ h, el risc serà de morir només d’un 10%.

La nova normativa estableix tres límits genèrics de velocitat:

  • En primer lloc, estarà prohibit passar els 20 km/h quan siga una via d’únic sentit i tinga la calçada i la vorera al mateix nivell. Aquestes són les denominades de plataforma única. Perquè es facen una idea, són els carrers propis dels centres urbans. En aquestes caldrà anar, recordem, a 20.
  • El segon cas és el dels carrers també d’un únic sentit també, però ja no són de plataforma única, sinó que la vorera està a un nivell més elevat que el de la calçada. En aquestes la circulació es limita a 30.
  • Finalment, es mantindrà la velocitat a 50 quan hi haja doso més carrils per sentit.