Guía para conducir en la fase 0: cuándo puedo coger el coche y cuántas personas pueden viajar

Amb la fase 0 ja inaugurada so molts els ciutadans que desconeixen els moviments que poden realitzar en els seus vehicles. La Direcció General de Trànsit ha intentat resoldre tots aquests dubtes per mitjà de Twitter explicant les noves mesures per a conduir sense ser sancionat.

Les mesures en les quals es basa la DGT responen a l’última publicació del BOE i ja estan en vigor. Aquesta vigència inclou les pròximes pròrrogues de l’estat d’alarma, si n’hi ha, o fins que el Govern dicte una nova ordre de circulació.

EN QUINS SUPÒSITS PUC CONDUIR?

Únicament es pot circular si és per a realitzar alguna de les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  3. Desplaçament al lloc de treball i retorn al lloc de residència habitual.
  4. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  5. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  6. Per causa de força major o situació de necessitat.

QUANTES PERSONES PODEN VIATJAR EN UN COTXE?

En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients. Sempre que utilitzen màscares i respecten la màxima distància possible entre els ocupants.

LA MEUA FAMÍLIA POT ACOMPANYAR-ME EN EL TRAJECTE?

De moment únicament pot anar una persona per fila. El cotxe podrà anar ple en la fase 1 (11 de maig) sempre que residisquen tots en el mateix domicili.

PUC ANAR AMB ACOMPANYANT EN UN VEHICLE DE FILA ÚNICA?

En els vehicles en els quals únicament es dispose d’una fila de seients sí. Un exemple són les cabines de vehicles pesants o les furgonetes. En ells viatjar com màxim dos persones, sempre que els seus ocupants utilitzen màscares.

QUÈ PASSA SI EL MEU PERMÍS DE CONDUIR HA CADUCAT?

Els permisos el període dels quals de vigència vença durant l’estat d’alarma quedaran automàticament prorrogats mentre dure el mateix i fins a seixanta dies després de la seua finalització. Per tant, sí que està permès conduir amb el permís caducat.