carné de conducir
Olga Labrador / EFE

Quan el Regne Unit deixe de pertànyer a la Unió Europea, tots els acords en matèria de trànsit en el marc de la UE deixaran de tenir validesa per als ciutadans d’aqueix país. Per això, Trànsit ha posat en marxa un protocol perquè es puga realitzar l’homologació de permisos estrangers (bescanvi, substitució i renovació) en les mateixes condicions prèvies al Brexit sempre que la sol·licitud es presente abans del 31 de gener de l’any pròxim.

D’esta manera, els permisos provinents del Regne Unit només seran vàlids per a conduir a Espanya durant els primers nou mesos posteriors al Brexit i sempre que estiguen en vigor. Per a poder obtenir l’homologació, els interessats hauran de ser titulars d’un permís de conduir del Regne Unit i tenir la residència habitual a Espanya.

D’aquesta manera, succeïsca el que succeïsca després del 31 de gener de 2020, la DGT garanteix l’atenció de les sol·licituds per a poder realitzar el bescanvi del permís durant el termini dels 9 primers mesos des de la data del Brexit. Segons assenyala la DGT, en el moment de realitzar el tràmit serà retirat el permís original i es lliurarà un permís provisional.

En un termini aproximat d’un mes i mig el sol·licitant tindrà el seu permís definitiu. A més, no farà falta acudir a cap Prefectura o Oficina de Trànsit, perquè el permís espanyol s’enviarà per correu postal al domicili.