Así son las nuevas señales igualitarias que llenarán la ciudad de Valencia

En 2019 van nàixer a la ciutat de València 171 xiquets més que xiquetes però elles naixen amb una major esperança de vida que els homes. Segons dades fetes públiques avui per l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València amb motiu del 8Mles dones que naixen hui a València viuran quasi sis anys més que els homes. Elles formen més famílies monoparentals, viuen més en solitari i trien carreres socials i humanístiques. Ells treballen més, tenen millors contractes i estudien més carreres tècniques i científiques.

Segons les dades, en el curs 2019-2020 es van matricular en preescolar 13.719 xiquets (51’3%) i 13.001 xiquetes (48’7%). La xifra es manté en l’inici dels estudis primaris però que s’inverteix en acabar el cicle. A València, el 53’1% de les dones tenen estudis primaris complets i el 46’9% dels homes.

La secundària no obligatòria ja té un major nombre de dones. De les 20.412 persones que es van matricular en secundària en el curs 2019-2020, el 52’8% són dones i el 47’2%, homes.

El 53% de les persones amb estudis superiors són dones i el 47% són homes. La Universitat de València és una universitat bàsicament feminitzada, amb un 63% d’alumnes incorporades. Per contra, la Universitat Politècnica té un 61’1% d’alumnes homes durant el mateix curs acadèmic.

El grau més feminitzat és logopèdia. El 92’8% de les futures logopedes seran dones. Per contra, la carrera universitària més masculinizada és enginyeria electrònica industrial amb un 90’6% de futurs enginyers.

MÉS ATUR I MENOR RENDA

Quant al mercat de treball, a València hi havia en 2020 prop de 10.000 aturades més que homes, dos punts i mig per damunt. Igualment, el temps d’estada sense treball és més llarg. Són més les dones que cerquen treball per un període inferior a sis mesos i més també les que mantenen una desocupació de llarga duració. Les dones tenen 6’1 de cada 10 contractes a temps parcial a la ciutat. Amb aquestes dades, la renda mitjana de les dones de València és més baixa que la dels homes independentment del seu estat civil o de la situació personal o familiar.

En 2019, es van casar a València 2.761 parelles i el 80% dels matrimonis són civils. Elles tenien en el moment de casar-se una mitjana de 36’1 anys i ells, 38’1 anys. L’edat mitjana per a ser mares per primera vegada se situa a la ciutat de València en els 32 anys i elles són majoritàriament els pilars de les famílies monoparentals amb fills menors de 16 anys (9.613 dones i 1.892 homes).

ESPERANZA DE VIDA DE LES DONES

Elles viuen més en totes les franges d’edat a la ciutat de València. Així, aquestes tenen una esperança de vida de 86’6 anys quan naixen mentre que ells estan en 80’8 anys. L’any passat hi havia 100.274 dones majors de 64 anys i 68.054 homes. El 75’7% de les persones majors que viuen soles són, a més, dones.

Si ens desplacem a la franja d’edat de més de 75 anys, en 2019 vivien soles en el seu domicili 27.031 persones majors d’aqueixa edat, de les quals el 80% són dones. L’any 2019 van morir a la ciutat de València 3.714 dones i 3.581 homesLa primera causa de mort en les dones són les malalties del sistema circulatori. En els homes la primera causa de mortalitat és un tumor.

Finalment, en 2019 es van presentar a la ciutat de València 140’5 denúncies per violència de gènere per cada 10.000 dones.