Consell Agrari

Rocafort dóna un nou impuls per preservar la seua horta i millorar els canals de comunicació amb els qui la treballen amb la creació del Consell Agrari Municipal. El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat aquest òrgan, que naix del consens social, per afavorir la participació dels agricultors, de la ciutadania, de les organitzacions i dels professionals agraris, en aquells assumptes municipals que els puguen afectar.

“L’horta és futur. La intenció és facilitar iniciatives per a escoltar les necessitats dels llauradors, que són els protagonistes, i millorar la seua situació de treball en l’horta. També, donar veu a la població perquè opine sobre els temes pràctics quotidians de l’horta”, va apuntar el regidor de medi ambient, Eduard Comeig.

Les funcions del Consell seran avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats, així com assessorar als òrgans de govern en assumptes d’interès i en serveis que puguen incorporar-se en el municipi per millorar la situació, el treball i el rendiment econòmic de l’horta.

Alguns dels temes de major interès són la millora de vies i infraestructures, la defensa contra plagues, la vigilància rural o la promoció comercial dels productes locals, entre altres qüestions. El Consell podrà proposar mesures per a impulsar el desenvolupament rural i les condicions de treball i de renda dels agricultors, així com qualsevol iniciativa d’interès general per a la comunitat agrària del municipi.

Casa Bou

El ple municipal també va aprovar el projecte d’execució de Casa Bou, la futura seu de l’Ajuntament. Segons va explicar l’alcalde, Víctor Jiménez, les obres començaran al juliol, amb un pressupost de prop de 900.000€, que serà finançat en un 50% per la Generalitat i la Unió Europea a través dels fons FEDER.

Casa Bou és un edifici emblemàtic de Rocafort que l’Ajuntament va adquirir el 2002 i que ara recupera perquè siga la seu principal de les dependències municipals. L’objectiu de la rehabilitació d’aquesta alqueria del s. XIV, característica d’aquesta zona de l’horta de València, és protegir un immoble històric, amb una reforma que preserva i realça les seues peculiaritats. “Casa Bou i la seua torre ens identifiquen des de l’horta, que tinga un ús públic és enriquir el nostre patrimoni”, va apuntar Jiménez.

Pla d’igualtat intern i noves tarifes d’instal·lacions esportives

Uns altres dels punts destacats del ple de dijous aprovats per unanimitat van ser l’impuls al Pla d’Igualtat d’oportunitats de la plantilla del municipi de Rocafort, que continua el compromís del pla general iniciat l’any passat, així com la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per a utilitzar les instal·lacions esportives municipals, que passen a ser gratuïtes per als menors d’edat.

Per la seua banda, a l’inici de la sessió, l’alcalde va repassar els assumptes d’interès municipal, informant que les obres dels vestuaris del camp de futbol ja han començat i es perllongaran tres mesos.