Las empresas podrían pagar a los empleados los gastos del teletrabajo

El Boletín Oficial del Estado ha publicat hui el Reial decret llei que regularà el teletreball a Espanya. El treball a distància ha sigut el model triat per milers d’empreses espanyoles per a mantenir la seua activitat durant la pandèmia. Ara sembla que aquesta forma de treball ha vingut per a quedar-se ja que permet una major conciliació de la vida laboral i familiar.

QUÈ ENTÉN LA LLEI PER TELETREBALL?

S’entendrà com a treball a distància regular aquell que es preste, en un període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la duració del contracte de treball.

QUIN ÉS L’OBJECTIU DE LA NOVA LLEI?

El Reial decret llei cerca atorgar a les persones treballadores a distància els mateixos drets que les que exerceixen les seues activitats en els locals de l’empresa. Es fonamenta en la voluntarietat i l’acord de persones treballadores i persones ocupadores.

AFECTA A TOTS ELS TREBALLADORS D’ESPANYA?

No, la llei no serà aplicable al personal laboral al servei de les Administracions Públiques. Per tant, els empleats públics es regiran per la seua normatives específiques.

QUAN ENTRARÀ EN VIGOR?
El Reial Decret Llei entrarà en vigor el pròxim 13 d’octubre.
COM ES DETERMINA QUE UN EMPLEAT TELETRABAJA?

El treballador i l’empresa hauran de signar un acord de treball a distància. Aquest es formalitzarà per escrit per a després registrar-se en l’oficina d’ocupació i lliurar-se a la representació legal dels treballadors.

ES POT NEGAR UN EMPLEAT A TELETRABAJAR SENSE ACOMIADAMENT?

Sí. La negativa de la persona treballadora a treballar a distància, l’exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l’activitat laboral a distància, que estiguen exclusivament relacionades amb el canvi d’una prestació presencial a una altra que incloga treball a distància, no seran causes justificatives de l’extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

QUI ASSUMEIX LES DESPESES DEL TELETREBALL?

Serà l’empresa qui cobrisca les despeses de treballar a distància. La persona treballadora no assumirà cap despesa relacionada amb els equips, eines, mitjans i consumibles vinculats al desenvolupament de la seua activitat laboral.

El treball a distància, implantat excepcionalment per l’emergència sanitària, també obliga les empreses a dotar de mitjans, equips i eines, així com al manteniment. La negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades d’aquesta forma de treball a distància.

HI HA FLEXIBILITAT D’HORES DE TREBALL?

Sí, la persona que desenvolupe treball a distància podrà flexibilitzar l’horari de prestació de serveis. Tot això dins dels termes establits en l’acord de treball a distància i la negociació col·lectiva.

S’HAURÀ DE FITXAR I CONTROLAR LA JORNADA?

Sí, el Decret regula el dret al registre horari adequat. Aquest haurà d’incloure el moment d’inici i finalització de la jornada.

TELETREBALL SUPOSA ESTAR A DISPOSICIÓ COMPLETA DE L’EMPRESA?

No, la nova llei garanteix el dret a la desconnexió digital fora de l’horari de treball.