Así actúa el síndrome post-Covid que causa la muerte tras superar la enfermedad
El coronavirus es capaz de acabar con la vida de algunas personas mientras que otras apenas sufren unos síntomas más o menos incómodos. / Adobe Stock

Un dels aspectes sobre els quals no existeix coneixement de l’abast de les seqüeles que deixa el Covid-19. Segons un estudi realitzat per MedRxiv, els pacients que ja han estat hospitalitzats tenen risc de patir greus seqüeles.

L’estudi ha sigut realitzat al Regne Unit. La mostra, de més de 40.000 persones, ha mostrat la crueltat de la malaltia fins i tot una volta superada. Una de les seues conclusions és que un de cada tres pacients que ha estat hospitalitzat torna a necessitar hospitalització. Una altra de les dades oferides és que un de cada deu perd la vida.

Aquest “Síndrome post-Covid” o “Covid llarga” és, hui en dia una de les majors preocupacions a causa del seu complet desconeixement. El risc de patir les seqüeles més greus el pateixen en la seua majoria els pacients de més de 70 anys. També s’ha descobert que els joves i les minories ètniques afronten un major risc relatiu.

Aquesta Covid llarga pot acabar desenvolupant en els pacients disfuncions multiorgániques i altres patologies que es podrien allargar fins a les 12 setmanes. A causa d’aquestes conclusions, els experts comenten que les malalties “post-Covid” requereixen un enfocament integral. Per a aixo es deuria evitar centrar-se en malalties o òrgans especifics.