Travessar les platges de València per mitjà d’un túnel submarí és la nova proposta de l’Autoritat Portuària de València. Un projecte pioner per a la ciutat que cerca resoldre els problemes als que s’enfronta l’accés Nord del Port.

Esta línia directa entre València i Sagunt comptarà amb una inversió de 400 milions d’euros, una xifra que afrontaria tant la mateixa Autoritat Portuària com el Ministeri de Foment. Hui dia es desconeixen quins serien els punts d’entrada i d’eixida encara que des del Port tenen clar on haurien de situar-se els accessos.

La idea de comptar amb un túnel submarí no és nova a València. L’estudi d’arquitectura Julio Gómez Perretta ja va presentar el passat mes de setembre el projecte d’un megatúnel capaç de canalitzar el trànsit ferroviari, portuari i de passatgers davall les aigües de la ciutat igual que succeeix en països com Noruega o Dinamarca.

L’Autoritat Portuària de València encararà pròximament l’estudi informatiu perquè dins d’un any puguen arrancar els processos de valoració i adjudicació. De complir-se aquests terminis, Aurelio Martínez estima un temps de construcció de quatre o cinc anys pel que el túnel submarí de València seria una realitat abans de 2025.

El hongo colmenilla: un manjar mortal en tela de juicio

Falla Cuba-Literato Azorín renuncia a realizar el espectáculo de luces