plástico

Eixir a fer la compra aquesta permès i no requereix d’autorització, igual que tirar el fem o passejar al gos. No obstant això, ací no tot val. Les autoritats ja estan multant a aquells que acudeixen diàriament al supermercat per a reduir així concentracions innecessàries.

En els últims dies han sigut notícies casos com el pot de Nocilla que li costarà 1.000 a un veí d’Elx. Un clar exemple que eixir a comprar un únic producte no dóna permís a trencar el confinament i més si no és de primera necessitat.

El dubte de molts ciutadans és què es considera un producte de primera necessitat. Per a aclarir aquesta qüestió, la Guàrdia Civil ha publicat un llistat d’aquells aliments la compra dels quals sí que permet trencar la quarentena sense ser multat. A continuació detallem aquest llistat que ha arreplegat el diari Las Provincias.

A) PRODUCTES ALIMENTOSOS

1. Carns fresques.

2. Carnes d’ocells de corral.

3. Carnes de caça silvestre.

4. Carnes de conill domèstic i de caça de granja.

5. Derivats carnis.

6. Peixos i derivats.

7. Mariscos, crustacis, mol·luscos i derivats.

8. Ous i ovoproductos.

9. Llet i derivats.

10. Oli i altres greixos comestibles.

11. Cereals.

12. Lleguminoses.

13. Tubercles i derivats.

14. Farines i derivats.

15. Hortalisses i verdures.

16. Fruites i derivats.

17. Edulcorants naturals i derivats.

18. Salses i altres condiments i espècies.

19. Cafè i altres aliments estimulants i derivats.

20. Conserves animals i vegetals.

21. Plats preparats, productes dietètics i de règim.

22. Aigua i gel.

23. Gelats.

24. Begudes no alcohòliques.

25. Begudes alcohòliques.

26. Additius.

B) PRODUCTES NO ALIMENTOSOS

1. Medicaments i productes sanitaris.

2. Productes de perfumeria, cosmètics i higiene personal.

3. Abonaments i fertilitzants d’ús domèstic.

4. Flores, plantes i llavors d’ús domèstic.

5. Plaguicides d’ús domèstic.

6. Dissolvents, coles, pintures, vernissos, tints o similars.

7. Detergents i productes de neteja de la llar.

8. Instruments i material d’òptica, fotografia, rellotgeria i música.

9. Eines, ganiveteria, coberteria i altres manufactures metàl·liques comunes, d’ús domèstic.

10. Aparells elèctrics, electrotècnics, electrònics i informàtics, el seu programari i accessoris d’ús domèstics.

11. Encenedors i mistos.

12. Combustibles.

13. Bombones de gas.

14. Habitatge.

15. Llibres, revistes i periòdics.

16. Material didàctic o escolar.

C) SERVEIS:

1. Serveis de subministraments d’aigua, gas, electricitat i calefacció.

2. Arrendament d’habitatge.

3. Serveis sanitaris: Metges, hospitalaris, farmacèutics i veterinaris.

4. Serveis de residència i atenció a persones majors o amb minusvalidesa.

5. Transport de servei públic.

6. Comunicacions: Correus, telèfons, telègrafs i altres serveis de telecomunicacions que tinguen incidència directa en la prestació de serveis d’ús general.

7. Serveis personals: Bugaderies i tintoreries.

8. Serveis de neteja i de recollida de fems.

9. Serveis bancaris i financers.

10. Assegurances.

11. Serveis de reparació, manteniment i garantia d’aquells béns i serveis relacionats en el present annex que, per la seua naturalesa, puguen requerir d’aquests.

12. Serveis de la societat de la informació.