Festa Verge dels Desemparats

La Basílica reorganitza la Festa de la Verge dels Desemparats amb la celebració de les eucaristies. El COVID-19 ha provocat que es cancelen totes les celebracions d’aquesta festa, com les dançaes.

Entre els actes més importants, destaca la missa que oficiarà el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, el proper diumenge 10 de maig a la Basílica. La celebració serà a les 10.30 hores, sense assistència de fidels i retransmesa per televisió. A més, la ceremonia agruparà la Missa de Descoberta, Infants i Pontifical, suspeses.

La missa del 10 de maig al matí tindrà lloc amb tota la solemnitat que ens permeten les circumstàncies. L’eucaristia també es celebrarà amb òrgan i cants. El rite començarà amb la ‘descoberta’ de la imatge original de la Mare de Déu. Aquest romandrà coberta pel bocaporte al seu cambril des del dissabte 9 de maig.

MISSA PREVISTES PER AL 8 DE MAIG

Verge dels DesemparatsEn primer lloc, el divendres 8 de maig, a les 19.30 hores, tindrà lloc la missa a intenció de la Societat d’Agricultors de la Vega de València i de l’associació Lo Rat Penat.  No obstant això, el rite anirá també a intenció del Cabildo Metropolità. Atés que no serà possible celebrar les primeres Vespres Pontificals amb les quals sempre donen començament els actes oficials de la Festa de la Verge dels Desemparats.

MISSES DEL 9  DE MAIG

El dissabte 9 de maig de matí s’oficiará la missa de la solemnitat litúrgica de la Verge dels Desemparats. A més, es rememora el 59è aniversari del Patronatge Regional i el 97è de la Coronació Pontifícia de la Verge. Per això, “tindrem present a la Cort d’Honor de la Verge i oferirem la intenció en sufragi de monsenyor Marcelino Olaechea, arquebisbe de València entre 1946 i 1966”, han afegit des de la Basílica.

A més, a les 19.30 hores, la missa serà oferida per l’Escolania de la Verge i antics escolanes. Enguany no es podrà interpretar en directe la Salve Solemníssima. Encara que sonarà amb una reproducció gravada quan es baixe el bocaporte que cobreix la imatge de la Verge. Així romandrà fins a la ‘descoberta’ en la missa del diumenge 10 de maig.

MISSA DEL 10 DE MAIG

El dia de la Festa de la Verge dels Desemparats, la missa serà oferida pels Amics del Camí Verge dels Desemparats de Paterna. Aquests solen celebrar-la a les 6 de la matinada, després de la peregrinació des de Paterna durant tota la nit. En definitiva, la Basílica reorganitza la Festa de la Verge dels Desemparats i no s’oblida dels seus fidels.