Los becarios que han realizado el sondeo sobre la gestión de Mislata

L’Ajuntament de Mislata ha donat a conèixer, com cada primer de setembre, els resultats del Sondeig d’Opinió Ciutadana 2018, un estudi sociològic elaborat a l’estiu per estudiants de Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració, integrats en els programes de “Mislata et beca” i “La Dipu et beca”. Des de fa set anys, el Consistori aprofita l’arribada de becaris durant els mesos de juliol i agost per a realitzar una enquesta ciutadana i conèixer la valoració que fan dels serveis municipals. Un exemple més del compromís de transparència, informació i participació ciutadana de l’ajuntament i el projecte del qual complix amb dos aspectes importants, d’una banda, la faceta formativa i d’ocupació de joves i, per una altra, el servir com a instrument de treball per a atendre les necessitats de la ciutadania.

L’opinió general dels veïns respecte al seu Ajuntament i als diferents projectes i serveis que oferix, segons els resultats del sondeig, és positiva, com demostra el 6,94 de nota mitjana que ha rebut la gestió municipal, pujant 3 desenes respecte a l’any anterior. I quant als seus representants polítics, el més valorat és, un any més, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, amb una nota mitjana de 7,08 sobre 10, pujant quasi 3 desenes respecte al passat any (6,83). La portaveu socialista, Mª Luisa Martínez Mora, aconseguix un 5,84 i també puja respecte al 2017 mig punt més (ja que va obtindre 5,33). El portaveu de Compromís, Javier Gil Marín, obté un 3,20, baixant 3 desenes si ho comparem amb l’any anterior (3,5). El portaveu del Grup Popular, Jaime López Bronchud, és valorat amb un 2,85, baixant també un 0,45 respecte al 2017 (quan va obtenir un 3,28). I el portaveu de Ciudadanos, José Mª González Murgui, obté un 2,28, un lleu descens comparat amb l’any passat (2,41).

Quant als principals problemes que els veïns troben a Mislata, per primera vegada la densitat de població puja a la segona posició, com un problema assumit per la ciutadania i del que són conseqüència, en gran manera, la resta de problemes destacats. L’aparcament es manté en primera posició, però es reduix considerablement la seua importància, passant del 70.3% al 56.5% a causa de les actuacions dutes a terme per l’ajuntament. I la neteja ocupa el tercer graó amb un 34.59%.

En este sentit, en la presentació pública del sondeig realitzada, Bielsa ha explicat que “l’aparcament i la neteja són qüestions condicionades pel tercer dels problemes, l’elevada densitat de població” i que contrasten, per exemple, “amb l’ampli grau de satisfacció que els veïns tenen del servei de neteja viària”. Enguany la nota mitjana de la neteja viària és del 6,07, superior a la d’anys anteriors, “la qual cosa demostra que als veïns els preocupa la neteja, però estan contents amb el servei i consideren que Mislata és una ciutat neta”.

A través d’este treball, el Consistori de Mislata coneix i dóna a conèixer la valoració que els veïns fan de l’oferta cultural, de les polítiques socials o dels diferents projectes engegats, com la reforma del poliesportiu la Canaleta, que reben un 6,66 de nota mitjana, o els processos de participació de “Mislata Opina”, valorats amb un 6,73.

En el bloc de preguntes d’àmbit sociològic, destaca que la majoria de veïns (74,8%) considera una bona iniciativa el projecte de Patis Dinàmics, una iniciativa municipal que consistix a obrir els patis escolars els caps de setmana i vacances escolars. També pregunta l’estudi per la immigració i els refugiats. Els veïns de Mislata situen en un 5,63 el grau d’integració de la població immigrant en la ciutat i un 54,9% dels enquestats consideren que els governs haurien d’ajudar sense restriccions als refugiats, pel 21% que creu que haurien d’ajudar-los altres territoris amb més recursos econòmics. I d’altra banda, a una altra de les qüestions que contesten els veïns i veïnes de Mislata és el seu grau de satisfacció amb les festes de la localitat, valorant-les amb una nota de 6,89 sobre 10, quasi mig punt per sobre de l’any anterior (6,42).

El sondeig s’ha realitzat en la població de Mislata, amb una mostra de 905 enquestes realitzades: 703 a través d’internet i 202 a peu de carrer. S’ha augmentat la mostra en un 18,5% respecte al sondeig anterior.

El document complet està publicat en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Mislata.