¿Cómo elegir entre Astrazeneca o Pfizer en la Comunidad Valenciana?

Nou mesos. Aqueix és el temps que la Universitat de Pàdua i l’Imperial College de Londres afirmen que duren com a mínim els anticossos contra el coronavirus. Aquestes són les conclusions després dels estudis realitzats al 85% dels habitants de la localitat de Vo a Pàdua.

L’informe ha sigut publicat per la revista Nature aquesta setmana. En ell s’assegura que el 98,8% dels infectats entre febrer i març de 2020 continuaven mostrant anticossos detectables al novembre. A més, l’estudi constata que no existeixen diferències en la generació d’anticossos entre simptomàtics i asimptomàtics .

L’autora principal de l’estudi és Ilaria Dorigatti. Investigadora en el Centre per a l’Anàlisi Global de Malalties Infeccioses de l’Imperial College assegura que “la resposta immunitària no depèn dels símptomes ni de la gravetat de la infecció“. No obstant això, els estudis sí que observen una diferència. Els nivells d’anticossos varien segons la prova emprada per al seu mesurament.

I és que, per a mesurar els anticossos, els investigadors van emprar tres proves diferents. Els resultats destaquen que tots els tipus d’anticossos descendeixen al novembre; però la taxa de disminució va ser diferent segons la prova emprada. Això es deu al fet que cada prova analitza els anticossos generats a un determinat component del virus.

Per tot això Dorigatti assenyala que “es necessita precaució quan es comparen estimacions dels nivells d’infecció en una població.” Emprar test diferents i no tenir en compte la diferència de mesos després de la infecció provocarà irregularitats en la comparativa.

Entre els resultats, també crida l’atenció que alguns dels infectats han augmentat anticossos amb el pas dels mesos. Segons els investigadors, això es pot deure a una reinfecció del virus. Això hauria estimulat de nou al sistema immunitari i provocaria un augment del nivell d’anticossos.