Convocaràn 13.000 places de d’oposicions docents

Ofertaràn 3.000 places per a Infantil y Primaria en 2018 y 5.000 places per a Secundaria y altres cossos docents per a l'Any 2019

36

Convocaràn 13.000 places de lliure accés als cossos docents fins a 2021. D’aquesta manera s’oferiran 3.000 places per a Infantil i Primària a 2018 i 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents per a 2019. L’any 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i l’any 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària respectivament.

Per a 2018, s’ha proposat convocar places de lliure accés d’Infantil i Primària distribuïdes de la següent manera: 975 d’Educació Primària, 675 d’Educació Infantil, 500 d’Audició i Llenguatge, 400 d’Anglés, 180 d’Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica. Pel que fa a la convocatòria de 2019, destinada a cossos de professorat d’Ensenyament Secundari i altres especialitats, s’ha determinat proposar places per a professorat de Secundària, professorat tècnic d’FP, professorat d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

Amb aquest calendari, Educació convoca les places de manera concentrada perquè els aspirants tinguen més oportunitats, més temps per a preparar-se i saber en previsió fins a 2021 quantes places i de quines especialitats es convocaran. D’aquesta manera es pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives.