cole

En els últims anys, la costa de gener poc o res havia d’envejar a ‘la volta al col·le‘ del mes de setembre. Els llibres, l’uniforme, el material escolar, el menjador, la ruta… el desemborsament econòmic amb l’inici del curs escolar deixava les butxaques dels espanyols en nombres rojos. No obstant açò, les noves tecnologies estan ajudant al fet que els pares estalvien fins a un 15%. La previsió i internet, en aquest cas, van de la mà perquè ‘la volta al col·le 2018/2019’ siga més econòmica.

Més de la meitat del pressupost de les famílies es va en roba, calçat i llibres. Des de iAhorro han realitzat una profunda anàlisi dels preus dels uniformes i els llibres per comunitats autònomes. Solament en aquestes dues partides la despesa mitjana per alumne ascendeix a 367,37 euros.

Els preus varien molt en funció del curs (infantil, primària i secundària) i el tipus de col·legi (públic, concertat o privat). En el cas dels llibres del primer període educatiu (xiquets entre els 3 i els 6) el seu cost va des dels 61,32 euros que es paguen en l’escola pública a la Comunitat Valenciana fins als 119,44 euros de l’escola privada de Múrcia, la diferència és de 58,12 euros.

Per tipus de col·legi, els preus dels llibres van des dels 75,65 euros de mitjana en els centres públics, als 91,28 euros dels concertats fins als 105,51 euros dels privats. La mitjana del cost de cicle d’infantil a Espanya se situa en els 90,81 euros.

Hasta 77,31 euros de diferencia en la vuelta al cole 2018/2019

Según los datos analizados por iAhorro, este año la vuelta al cole supondrá a las familias un gasto medio de 367,37 euros por hijo en uniforme y libros. Sin embargo, las familias son cada vez más previsoras para ahorrarse algo de dinero. “Desde año pasado hemos detectado que la cuesta de septiembre empieza en junio. Muchos padres cuando recogen las notas empiezan a comprar el material para al próximo curso. De esta manera diversifican el gasto y se van aprovisionando. Para este año, creemos que el 35% o 40% de las familias han sido previsoras”, cuenta el presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero.

La comunidad en la que va a ser más cara la vuelta al cole es Valencia con 413,85 euros por niño y solo si tenemos en cuenta los libros y el uniforme. Cabe destacar que en esta región, los libros en primaria y secundaria son gratis en los centros públicos y los concertados, por lo que para este cálculo se han tenido en cuenta los precios de infantil y de la enseñanza privada por eso el precio al ser una media sale más elevado.

 

Fins a 77,31 euros de diferència en la volta al col·le 2018/2019

Segons les dades analitzades per iAhorro, enguany la volta al col·le suposarà a les famílies una despesa mitjana de 367,37 euros per fill en uniforme i llibres. No obstant açò, les famílies són cada vegada més previsoras per a estalviar-se una mica de diners. “Des d’any passat hem detectat que la costa de setembre comença al juny. Molts pares quan arrepleguen les notes comencen a comprar el material para al pròxim curs. D’esta manera diversifiquen la despesa i es van aprovisionant. Per a enguany, creiem que el 35% o 40% de les famílies han sigut previsoras”, explica el president de CONCAPA, Pedro José Caballero.

La comunitat en la que va a ser més cara la volta al col·le és València amb 413,85 euros per xiquet i solament si tenim en compte els llibres i l’uniforme. cal destacar que en aquesta regió, els llibres en primària i secundària són gratis en els centres públics i els concertats, per la qual cosa per a aquest càlcul s’han tingut en compte els preus d’infantil i de l’ensenyament privat per açò el preu en ser una mitjana ix més elevat.

“En el cas de València que té un sistema de préstec gratuït i també hem vist que els centres que no escullen la gratuïtat dels llibres tendeixen al fet que el cost de llibres suma. A València en sumar-se tots dos el resultat és tenir segons el nostre estudi els llibres més cars d’Espanya”, explica l’expert en finances de iAhorro.

Darrere d’esta comunitat està Catalunya amb un cost total per alumne de 399,82 euros. En aquest cas no existeix la gratuïtat en cap tipus de centre ni de cicle. Per a enguany, els pares catalans hauran d’abonar 178,49 euros en llibres més 221,33 euros en uniforme. Murcia és la tercera regió en aquest ránking amb un cost total per fill de 387,28 euros (174,45 euros per llibre + 212,83 euros per uniforme).

“Com a regla general si veiem que els llibres en comunitats bilingües tenen un cost major en llibre, tant pel cost individual dels llibres, que, si hi ha alguns centres que és així, sinó per afegir més llibres, pel nero fet de tenir llengua castellana a la pròpia de la Comunitat Autònoma”, destaca Gallardo.

En l’altra cara de la moneda està Extremadura com la comunitat més barata amb un cost de 336,54 euros per xiquet, una quantitat que resulta de sumar 153,71 euros dels llibres més 182,83 euros de l’uniforme. Darrere d’ella estan Castella La-Taca i Canàries amb 341,03 euros i 347,06 euros per alumne. D’aquesta manera, la diferència entre la zona més cara (València) i la més barata (Extremadura) és de 77,31 euros.