Sanitat comienza a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus
Una persona mayor recibe la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus ha sigut aprovada a Espanya per la Comissió de Salut Pública. Així ho ha confirmat aquest organisme, conformat pel Ministeri de Sanitat i els representants de les comunitats autònomes. Aquesta nova dosi de reforç preveu protegir a determinats grups extremadament sensibles de la població espanyola.

A més, tant Sanitat com les comunitats autònomes ja han acordat començar a administrar aquestes dosis. Aquesta s’inocularà en ple procés de vacunació de la tercera dosi de la vacuna a tota la població.

ELS PRIMERS A REBRE LA QUARTA DOSI DE LA VACUNA

El Ministeri de Sanitat no ha tingut dubtes respecte a la primera franja poblacional a rebre aquesta nova dosi. Les persones amb més probabilitat de tenir greus complicacions en cas de contagi seran les primeres a rebre la quarta dosi.

Sanitat també ha aprovat que les persones immunodeprimides reben aquesta nova dosi de la vacuna contra la COVID-19. Així mateix, s’injectarà als cinc mesos de l’última injecció. Així, es redueix en un mes el termini previst entre dosi de reforç respecte a la resta de la població espanyola.

MALALTS ONCOLÒGICS I TRASPLANTATS

També rebran aquesta quarta dosi els malalts oncològics i les persones que han rebut trasplantaments. Dins d’aquest grup, es troben persones de molt alt risc com aquelles amb fibrosi quística, trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d’òrgan sòlid i en llista d’espera per a trasplantament d’òrgan sòlid.

En aquesta llista també apareixen les persones amb trasplantament pulmonar, renal, pancreàtic, cardíac, hepàtic o intestinal. A més, també rebran aquesta nova dosi de reforç els malalts de diàlisis de diversos graus i malalties oncohematológicas.

Igualment, entraran en el pla de vacunació els malalts de càncer amb o sense quimioteràpia. Finalment, la quarta dosi s’inocularà en els diversos casos de VIH, immunodeficiències o síndromes de Down majors de 40 anys.

INCERTESA DE LA QUARTA DOSI PER A LA RESTA DE GRUPS

De moment, ni Sanitat ni les comunitats autònomes han aprovat aquesta nova dosi de reforç per a més franges poblacionals. Ara com ara no es preveu que es vaja a aprovar aquesta quarta vacuna a la resta de la població, almenys a curt termini.

No obstant això, després de comprovar l’eficàcia de la tercera dosi per a lluitar contra la variant Ómicron, no es descarta que es col·loque aquesta nova dosi de reforç. Per això, amb el pas dels mesos podria anar ampliant-se aquesta quarta vacuna als grups de major edat.