L’Ajuntament de València ha aprovat instal·lar carrils de nado en les platges urbanes del municipi. Una reivindicació de veïns i aficionats a la natació i fruit d’ una moció presentada pel regidor de Ciutadans Manuel Camarasa. 

Les peticions sorgeixen per la necessitat que en les platges es donen les condicions òptimes per a la pràctica de la natació mitjançant la creació d’un o diversos carrils de nado i compaginar el gaudir del mar per part de tots els usuaris.

Hi ha molts esports que inclouen trams nadant en el mar i crear un canal delimitat mitjançant balises és la millor solució perquè existisca bona convivència entre esportistes i banyistes, i que els nadadors no es vegen obligats a eixir a nadar a mar obert.