mosquitos

La Universitat d’Oviedo ha desenvolupat EpiVector, el primer programari que realitza una anàlisi del risc d’aparició de malalties transmeses pels temuts mosquits. Gràcies a això s’ha pogut saber que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies amb major risc de contagi de malalties virals transmeses a través de les picades de mosquits, seguida de Catalunya, Madrid i Múrcia.

Segons aquest estudi, en el cas del dengue el major risc es troba a les províncies d’Alacant, Castelló, Girona i Barcelona. A més, també existeix un risc elevat a València, Tarragona, Múrcia i Cadis.

El programari desenvolupat per Pedro Arcos González i Pablo Rodríguez Álvarez, de l’Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, analitza vint variables relacionades amb una malaltia específica de manera que un algorisme matemàtic permet estudiar el risc d’introducció i ocurrència d’elles en una àrea geogràfica determinada.

Els resultats mostren una distribució molt variable del risc d’aquestes malalties a les províncies de les diferents parts d’Espanya tal com pot veure’s en la imatge. En ella s’aprecia com existeix un alt risc a les províncies del Mediterrani i el sud del país, així com també en determinades zones del nord i algunes àrees de l’interior, on les condicions climàtiques, geogràfiques i socials són més favorables per a la transmissió.