alcohol

Acabar amb els problemes de convivència que genera el botelló és un dels principals objectius del Ajuntament de València. L’esborrany de la nova Ordenança de Convivència ja treballa en aquesta línia i suposarà la introducció d’una novetat.

Aquells que generen soroll i molèstia en el veïnat seran multats encara que no consumisquen alcohol. La Policia Local de València podrà imposar sancions de fins a 750 euros a cadascun dels integrants del grup en qüestió.

L’ordenança preveu sancionar tant als qui convoquen els botellons a través de xarxes socials com als qui interrompen el descans dels veïns. El text estableix que els agents podran multar per “les activitats d’oci no autoritzades amb actes de consum de begudes alcohòliques o no alcohòliques i altres productes com a aliments per grups que alteren la pacífica convivència ciutadana o el descans dels veïns”.