hospitales
La televisió serà gratuïta als hospitals públics valencians a partir de febrer de 2019. Així ho ha decidit la Conselleria de Sanitat ja que actualment aquest servei costa uns quatre euros al dia per als pacients i que és gestionat per empreses concessionàries.

Aquesta mesura s’emmarca dins del pla de dignificació i humanització de les infraestructures sanitàries, “cercant el major benestar de l’usuari de la sanitat pública, i la universalització del servei, públic i gratuït”, en paraules de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

La consellera ha avançat que el mes vinent de febrer de 2019 està prevista la finalització del contracte 352/2007, corresponent a la instal·lació i explotació del servei de telefonia pública, internet i televisió als hospitals valencians.

“Amb la finalització del contracte, la prestació del servei es durà a terme de forma gratuïta, amb el que el manteniment de les televisions correrà per compte de la Conselleria de Sanitat, per a això es prepararan totes les mesures necessàries”, ha explicat.

Amb aquesta mesura, els pacients no haurien d’afrontar de la seua butxaca el poder gaudir del servei de televisió quan estiguen ingressats. Tenint en quanta que l’estada mitjana ronda els 6 dies, suposa un estalvi mitjà per al pacient de 24 euros durant la seua estada hospitalària.

Cal recordar que les tarifes que s’estaven pagant de mitjana pels usuaris a les empreses adjudicatàries ronda els 60 euros al mes (una mica menys de quatre euros al dia, 17 euros a la setmana, 30 la quinzena).

El que es pretén no solament és fer més suportable l’estada del pacient sinó també reconèixer la preocupació global pel seu benestar i universalitzar tots els serveis tant sanitaris com complementaris de l’estada, acabant amb qualsevol necessitat de copagament per part de l’usuari”, ha detallat la consellera.

Segons els càlculs realitzats, convertir el servei en gratuït suposaria un cost per a les arques públiques proper al milió dos-cents mil euros anuals, per als 20 departaments de salut de gestió directa (7.400 llits), obtingut a partir d’un cost unitari de l’equip de 300 euros, els costos de reposició, amortització i el manteniment necessari.

Accés a Internet

Al costat d’aquesta mesura, la conselleria està treballant també en una ampliació de la xarxa sense fil per a poder oferir també accés a internet des de dispositius de pacients i visitants.

D’aquesta forma, s’inclou també la possibilitat d’utilitzar el servei de connexió a internet gratuïta oferida per la Conselleria de Sanitat, amb algunes limitacions: només es contempla un nombre màxim de connexions simultànies de pacients en cada punt d’accés.

L’amplada de banda de la connexió a internet dedicada a trànsit de navegació per al ciutadà estarà anualment a un màxim d’un 3%, ja que la prioritat continua sent proveir de servei d’accés a xarxa d’ús professional.