taxis

La plataforma de taxis Free Now, abans MyTaxi, ha incorporat l’opció “Lite” a València, una modalitat que permet conèixer el cost del trajecte abans de la seua contractació per a facilitar la mobilitat del viatger.

La companyia de BMW i Daimler ha arrancat esta setmana amb aquesta funcionalitat acompanyant-la d’una oferta que descomptarà el 30% del cost total als usuaris que opten per aquesta modalitat.

Segons el comunicat de Free Now, l’app mòbil ha generat més de 800.000 sol·licituds de carreres en l’últim any dins de la ciutat de València pel que el seu objectiu és continuar construint una mobilitat urbana més eficient, moderna i sostenible alhora que es fa front a la major competitivitat del sector taxista.

El preu dels viatges es calcularà en funció de la demanda, el trajecte i la franja horària però les carreres s’efectuaran amb el taxímetre en marxa de manera que el client puga pagar el de menor import. En el cas que el cost de l’app siga inferior a la xifra del taxímetre, serà la mateixa companyia qui abonarà al taxista la diferència de la carrera amb la finalitat de no perjudicar els conductors.