Tasa TAMER

L’Ajuntament de Catarroja se situa al capdavant en la fiscalització sobre control intern en l’exercici de 2015, tal com va indicar en 2017 el Consell de la Sindicatura de Comptes, amb una puntuació de 38.605 punts, que equivalen a un 7,72 sobre 10. En segons i tercer lloc han quedat Almassora i Vinaròs amb 38.300 i 35.654 punts respectivament.

Els objectius de la fiscalització sobre el control intern van ser determinar si la informació financera es presenta adequadament d’acord amb els principis comptables i determinar si s’ha complit la legalitat en la gestió dels fons públics, els quals es van valorar a partir de la informació obtinguda a partir d’uns qüestionaris, contestats i signats pels responsables de les àrees de Gestió Administrativa, Econòmic-financera, Intervenció i Entorn Tecnològic del consistori.

Catarroja va destacar en aspectes com Ens Dependents i participants en l’Entitat, Personal al servici de la Corporació, Tresoreria, Endeutament i Organització i Regulació, superant el 90% de la puntuació màxima. No obstant això, a l’informe també van constar les debilitats bàsiques al control intern de l’ajuntament, així com unes recomanacions per millorar.

Actuacions de millora

La Intervenció General de l’Ajuntament catarrogí ha emés enguany un informe on queden senyalades com “corregides i implantades” la majoria de les recomanacions que senyalava la Sindicatura de comptes, gràcies a les actuacions fetes en exercicis posteriors o que es troben en procés.

Per exemple, les recomanacions referents al grau de transparència, que han sigut implantades entre 2017 i 2018, han fet que Catarroja actualment siga el segon municipi de l’Horta Sud més transparent segons l’avaluació de la consultora Dyntra.