cabanyal
Calle Sant Pere del barrio del Cabanyal antes de las actuaciones urbanísticas.

Han donat començament les obres de reurbanització del carrer de Sant Pere del Cabanyal que s’executaran en el tram entre els carrers del Llavador i de les Columbretes, en l’anomenada «zona zero». Així ho ha anunciat este dimarts la regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana i vicealcaldessa, Sandra Gómez.

Les obres tenen un termini d’execució de tres mesos i compten amb un pressupost de 450.620,50 euros (IVA inclòs). S’actuarà als carrers de Sant Pere, Sol, Llavador i les Columbretes (en este només es reurbanitzarà l’espai entre el carrer de Sant Pere i el de Lluís Despuig). Totes les vies, a més de ser únicament d’un únic sentit de circulació, compten amb enllumenat públic i mobiliari urbà, i no tenen arbratge. El carrer de Sant Pere té una amplària màxima de 6,80 metres, amb una vorera entre els 2,20 i els 0,60 metres i una calçada entre els 5 i 5,50 metres. La resta de carrers que es reurbanitzaran tenen una amplària entre els 4,3 i els 8 metres.

Les obres a executar consistixen en la renovació de tots els paviments, la canalització de la xarxa d’enllumenat i la recol·locació de tots els servicis públics afectats. Al carrer de Sant Pere s’ampliarà la vorera esquerra en el sentit de la circulació fins als dos metres d’amplària. La vorera dreta tindrà una amplària variable en funció del tram, atés que es preveu habilitar escocells per a arbratge de 2×1 metres cada huit metres. Totes dos seran pavimentades amb llambordes de formigó d’acabat granític.

A més, es reasfaltarà la calçada i s’afegiran rigoles a cada banda per a separar-la de les voreres, que seran de tres metres d’amplària. Tot això es farà en una plataforma única. D’altra banda, es recol·locaran les tapes de registre on hi haja arquetes i s’adaptaran els embornals existents.

«Continuem complint el compromís amb el barri del Cabanyal reurbanitzant una de les zones més degradades pel projecte de prolongació de Blasco Ibáñez. Es dotarà el barri d’una major qualitat urbana i de vida incloent arbratge als carrers i millorant l’accessibilitat universal, a més de recuperar la dignitat que mereix», ha explicat Sandra Gómez.