Sanidad avisa del posible arranque de la cuarta ola y pide
Varias personas caminan por la Gran Vía de Madrid protegidos con mascarillas.

El Boletín Oficial del Estado ha publicat la primera llei d’Espanya que regula les mesures sanitàries contra el coronavirus. La denominada ‘Llei de la Nova Normalitat’, aprovada en el Congrés dels Diputats el 18 de març, porta com a principal novetat l’ús obligatori de la mascareta “en tot moment”.

Cal recordar que fins ara, a nivell nacional, havia d’utilitzar-se quan no es podia garantir la distància de seguretat (1,5 metres). “Les persones de sis anys d’ara en avant queden obligades a l’ús de mascareta en la via pública; en espais a l’aire lliure; i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic”, assenyala el BOE.

La nova legislació consta de 31 articles que estaran en vigor des d’aquest dimecres 31 de març fins que el Govern done per finalitzada la pandèmia.

HI HA EXCEPCIONS?

Sí, el text contempla diferents suposats en els quals no és obligatori l’ús de mascareta. Un d’ells és a l’hora de fer esport individual. També en cas de tenir una malaltia que impedisca l’ús de la mascareta o bé persones dependents que no disposen d’autonomia per a posar-li-la o llevar-li-la.

QUÈ PASSA A LA PLATJA O PISCINA?

Fins ara depenia de cada autonomia. No obstant això, amb la nova llei és obligatori portar mascareta en totes les platges i piscines del territori nacional.

CALDRÀ PORTAR-LA EN ELS VEHICLES?

La nova llei obliga a usar mascareta “en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús o per ferrocarril”. A més, en els transports privats també s’haurà de portar si els ocupants no són convivents. Hi ha una excepció “per als passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascareta quan es troben dins de la seua cabina”.

QUINA ÉS LA MULTA PER NO PORTAR MÀSCARA?

El no fer ús de la mascareta quan siga obligatori està sancionat amb una multa de fins a 100 euros.