policía coronavirus
La Policía Local de Valencia cierra los accesos del cauce del río.

L’Estat d’Alarma declarat a Espanya per l’avanç del coronavirus és una circumstància sense precedents que planteja nombroses qüestions entre la ciutadania. Amb la finalitat de tractar de regirar qualsevol dubte, la Policia Local de València ha fet circular un document amb 22 preguntes i respostes sobre la quarentena. A continuació arrepleguem totes elles per a aclarir les qüestions més rellevants:

1. Puc desplaçar-me al meu lloc de treball amb bicicleta?

Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable portar algun document que justifique el desplaçament (certificat de l’empresa, targeta d’empleat, etc.)

2. Es pot eixir a baixar al gos?

Sí. Sempre que es faça en els voltants del domicili. No es pot anar a passejar a l’animal a la platja o a la muntanya, si no és que el seu domicili està a escassos metres d’aqueixos llocs.

3. Volia saber si una fàbrica pot obrir amb l’aplicació de l’Estat d’Alerta i per tant els empleats podem anar a treballar a aquesta fàbrica.

Sí. És convenient que els empleats i personal directiu porten algun document o identificació que indique el domicili de l’empresa.

4. Per als quals hem de treballar. Podemos portar als xiquets a casa els avis? Hi ha algun problema a portar-los al matí i arreplegar-los a la vesprada?? Aniríem en transport públic és la nostra única manera de transport.

Poden fer-ho sense més limitació que sempre que siga possible que siguen acompanyats per un només dels cònjuges. Igualment poden utilitzar el transport públic. Intenten guardar distància de seguretat.

5. Puc tornar a casa després d’estar el cap de setmana cuidant a una xiqueta perquè els seus pares porten fent hores a l’hospital?

Puc fer-ho sense problemes. I done les gràcies de la nostra part a aqueixos pares. Entre tots junts podrem amb el virus.

6. Jugar en les pistes esportives, es pot?

No es pot. Ni en les públiques ni en les privades. En el cas d’instal·lacions esportives a l’interior de comunitats de veïns, serà responsabilitat del President de la Comunitat evitar que aqueixes pistes o instal·lacions (pistes de pàdel, tennis o piscines) siguen utilitzades. En cas que no es complisca aquesta prohibició seran les Forces i Cossos de Seguretat les que procedisquen al seu precinte.

7. Sóc repartidor de…, autònom amb el meu propi cotxe i volia saber si puc anar a treballar. Supose que sí que podria perquè el comerç online està exempt de les restriccions, veritat?

Sí que pot desplaçar-se a lliurar les comandes, sempre que aqueixos desplaçaments estiguen justificats mitjançant els corresponents albarans o notes de lliurament, siguen en paper o digitals.

8. Es pot acudir a esglésies o llocs de culte d’altres religions?

Les misses han quedat suspeses per la Conferència Episcopal en tota Espanya. Igualment s’han tancat les mesquites

9. Al lloc on trauré el meu gos van altres persones, què faig?

Mantinga distància de seguretat amb les persones. Encara que els animals no transmeten la malaltia procure no tocar els d’altres persones, ni que aquestes acaricien al seu.

10. Els meus pares són majors, puc portar-los la compra demà si necessiten alguna cosa?

Pot fer-los i portar-los la compra sense problemes, sempre que ho faça i la porte a casa dels pares una persona sola. Igualment es pot fer de tal forma a aquells veïns que siguen persones majors i ho necessiten Siguem solidaris amb els nostres majors, entre tots podrem amb el virus.

11. Els comercials de recorregut nacional, podemos traslladar-nos o ens quedem en l’empresa?

Tot dependrà dels productes que comercialitze la seua empresa. Si són aliments o productes de primera necessitat podrà traslladar-se sempre que d’una forma o una altra es justifiquen les visites a clients que té programades. Si no són aquesta classe de productes no podrà traslladar-se i haurà d’estar al que indique la seua empresa. Tinga en compte que els establiments que no embenen aliments o productes de primera necessitat i aquells que no estiguen arreplegats donen el Reial decret pel qual es dicta l’Estat d’Alarma, estaran tancats.

12. Jo estic tornant d’un altre país amb cotxe bàsicament per la declaració de l’Estat d’Alarma, supose que no passarà res sobre aquest tema, no?

Si vostè té el seu domicili a Espanya i el pot justificar no ha de tenir problema per a circular i arribar al seu domicili. Que tinga bon viatge.

13. Utilitze el carril bici del Jardí del Túria per a acudir al treball, puc continuar fent-ho?

El llit està tancat, per la qual cosa no es pot circular pel carril bici d’aquest. Per favor, utilitze vies alternatives. Gràcies.

14. Viu en XXXXXX i treball en YYYYYY, però he de portar al meu fill xicotet a casa dels avis que està a València, podré fer-ho?

Sí. Però serà necessari que puga justificar aqueixos desplaçaments. Si escau haurà de portar:

  • El seu DNI on conste el seu domicili en XXXXXX.
  • Un document en el qual consten les dades de l’empresa i la seua pertinença com a treballador a aquesta.
  • Un document que justifique el domicili, en aquest cas, dels avis, que pot ser rebut de l’aigua, llum, o similar.
  • Quants més documents es porten per a justificar aqueixos desplaçaments molt millor.

15. He d’anar-me de la ciutat en breu i en tenir una motocicleta volia passar la ITV abans d’anar-me i deixar-li-la a un familiar, com ho faig?

Els tràmits administratius s’han suspès i s’interrompen els terminis en tant dure l’Estat d’Alarma. En el moment que isquem d’aquesta situació, que entre tots eixirem, li ho assegurem, podrà anar a passar la ITV. Si vostè no pot fer-ho de forma personal podrà fer-ho el seu familiar amb una autorització seua i portant els documents necessaris per a realitzar la ITV.

16. Treball en la construcció i estem fent una obra en una zona fora de València i on no arriba el transport públic. Puc anar amb el meu cotxe? Així mateix ve amb mi un company que no té cotxe, pot continuar fent-ho?

Pot traslladar-se al lloc on s’està fent l’obra, però justifique d’alguna manera aqueix desplaçament (certificat de la constructora, arquitecte, etc.). Quant al seu company que intente arribar al lloc més pròxim possible en transport públic i a partir d’ací o cas de no ser possible que vaja en el seu cotxe i procurant mantenir la major distància de seguretat entre tots dos i amb el cotxe ventilat.

17. Ha mort un familiar, puc anar al tanatori i posterior inhumació i/o incineració?

Consulte amb l’empresa funerària abans de desplaçar-se per si hi haguera algun tipus de restricció. En cas que no hi haja restricció pot fer-ho justificant d’alguna manera aqueix desplaçament (p. ex. porte el telèfon del tanatori i si és necessari justificar davant la Policia efectue cridada i que els companys comproven). Intentem col·laborar entre tots.

18. Visc fora de València i he d’acudir a casa dels meus pares que són majors i en situació de risc. Ells sí que viuen en aquesta ciutat a portar-los medicaments, puc fer aqueix desplaçament, i com podria justificar-lo?

Pot realitzar el desplaçament sense problemes. Únicament, en cas que li ho sol·liciten les Forces i Cossos de Seguretat, hauria de justificar-ho d’alguna manera, p. ex. amb la pròpia recepta, que estarà a nom dels seus pares, i algun document del domicili d’aquests. En cas que no dispose d’aquest últim els companys de Policia o Guàrdia Civil podran realitzar comprovació del domicili dels seus pares a través de la Sala 092 de PLV. Per a pròxims dies li recomanem obtenir un document que justifique el domicili dels seus pares. I li desitgem que es milloren.

19. Sóc comercial i treball per a un magatzem de lampisteria, puc continuar visitant als meus clients?

Li recomanem que en la mesura que siga possible efectue les seues visites de forma telemàtica, i en cas que no puga que les programe amb els seus clients, tenint en compte si ells exerceixen la seua activitat, que no podrà ser de venda dels seus productes, excepte casos de força major, i sí de reparacions. Amb l’agenda degudament programada podrà justificar els seus desplaçaments.

20. Poden anar dos o més persones en un mateix cotxe per a desplaçar-se al treball?

Li recomanem que no utilitzen el mateix cotxe. És preferible usar diversos vehicles o que usen el transport públic aquelles persones que no disposen de vehicle.

21. Si he de portar a una persona al seu domicili amb cotxe, puc?

Si aqueixa persona es troba en aquests moments en el seu domicili i no existeix forma que torne al seu domicili en transport públic pot fer-ho. En cas que no es trobe amb vostè diga-li que evite el desplaçament.

22. Es pot baixar al llit a passejar al gos?

No. El llit i altres parcs romanen tancats. Faça-ho en els voltants del seu domicili.