Els grans centres de vacunació massiva de la Comunitat Valenciana ja estan operatius. La Ciutat de les Arts, la Institució Firal Alacantina, la Ciutat de la Llum i el Palau de Congressos de Castelló han començat a operar a les 08.30 hores. L’objectiu d’administrar més de 4.000 dosi cada hora.

Cadascun dels assistents ha sigut citat per mitjà d’un SMS. En ell s’informa del lloc al qual ha d’acudir i l’hora en la qual ha de presentar-se. A més, s’envien unes instruccions i recomanacions com recordar portar el DNI, el SIP o vestir-se amb roba lleugera i concorde al temps.

També es demana als ciutadans que acudisquen amb samarretes senzilles per a descobrir ràpidament el muscle en el qual s’injectarà la dosi, aquest és l’oposat al de la mà amb la qual s’escriu. És a dir, els esquerrans rebran la injecció al braç dret i els destres en l’esquerre.

Al marge dels quatre vacunódromos, la Generalitat Valenciana també ha habilitat altres 18 espais als quals s’afigen 48 punts addicionals de proximitat al llarg de tot el territori per a acostar els llocs d’immunització a tota la població. Aquests punts corresponen a 48 zones bàsiques de salut, amb els seus corresponents centres de salut i als quals se sumen els consultoris auxiliars dependents, la qual cosa permet evitar desplaçaments. L’objectiu final és inocular mig milió de dosi a la setmana.

Les tres zones per les quals passen els vacunats

Tots els assistents passaran per tres zones diferents. Els citats pararan en un primer punt de control per a comprovar que disposen de la cita. Després d’això se’ls realitzarà una breu enquesta per a assegurar que són aptes a la dosi que rebran. Si tot és correcte accediran a la segona zona: la de vacunació.

En el cas de la Ciutat de les Arts, hi ha un total de 20 llocs amb personal vacunant al mateix temps. Després de rebre’s la dosi, el vacunat passarà a una tercera àrea en la qual haurà d’esperar per precaució a una possible reacció. En funció de la vacuna rebuda el temps canvia: són 15 minuts per a Pfizer i Moderna i 30 minuts per a AstraZeneca. Si el pacient respon correctament i es troba bé el seu pas pel centre de vacunació finalitza.

Carnet de vacunació

Una vegada el vacunat haja rebut la dosi, rebrà un tríptic de Sanitat. Aquest inclou un carnet de vacunació amb dades sobre el tipus d’immunització rebuda; la data; i el número de dosi.

El document serveix com a justificant de desplaçament a la vacunació. A més, incorpora recomanacions com mantenir les mesures de precaució enfront de la COVID-19 després de la vacunació.

No obstant això, el carnet només té un valor informatiu. No s’ha de confondre amb el passaport de vacunació que vol desenvolupar la Unió Europea.