Una parte del cauce del río cierra temporalmente por obras

L’Organisme Municipal Parcs i Jardins del Ajuntament de València arranca aquesta setmana unes noves obres a la ciutat. El Jardí del Túria inicia els treballs de millora de la senda de vianants, el camí central que discorre entre el pont de Serrans i el pont de la Trinitat.

Els treballs tindran un cost de 49.500 euros segons el consistori i duraran cinc setmanes. Per a la seua execució es va procedir a un concurs públic amb el compromís de l’empresa adjudicatària contractara a tres persones amb dificultats d’accés a l’ocupació.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que la intervenció afectarà 1.222 m² de camins. Aquest ha recordat que la senda per a vianants “és la més utilitzada pels visitants al jardí”. Per això, s’ha convertit en el “passeig principal” del llit sent sent “el que més impacte pateix”.

Campillo ha explicat que, atès que es tracta d’un camí de terra batuda, “actualment presenta grans irregularitats, que es transformen en incòmodes tolls durant els dies de pluja“.

AIXÍ SERÀ L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les obres de millora consisteixen en la substitució del paviment existent per un altre de propietats molt similars. Tot això mantenint sempre les característiques del camí de materials solts. L’objectiu és evitar un paviment agressiu amb l’estètica del jardí.

La primera fase d’aquestes obres serà el clos del tram afectat per a procedir a continuació a la retirada del ferm actual. A continuació, es crearà una capa de llast compactat. Sobre ella s’estendrà el nou material àrid estabilitzat i compactat.

En els treballs de millora d’aquests camins s’inclou la neteja de les vorades perimetrals. Aquests romanen actualment en alguns punts tapats per acumulació de materials solts. Amb aquest nou material bla, que s’ha seleccionat per no ser una font de pols i fang, es minimitzaran les necessitats de manteniment en el futur.