oferta pública

Hui s’ha publicat l’Oferta Pública d’Ocupació que ha causat gran impactació entre els opositors a una plaça pública, atès que enguany s’ha publicat major nombre de places que en anys anteriors.

S’ha publicat en el BOE l’Oferta d’Ocupació Pública de 2018. A més de l’oferta ordinària, s’ha publicat una OPE extraordinària i addicional per al reforç de mitjans en l’atenció a asilats i refugiats. I, una altra OPE d’estabilització corresponent als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. Sense oblidar l’aprovació de l’OPE d’estabilització per al Personal de l’Administració de Justícia per a 2018.

En l’Administració General de l’Estat s’han oferit 941 places d’Administratius (101 més que l’any passat), sent 900 places de l’OPE general, 1 de l’OPE d’estabilització i 40 de l’OPE extraordinària per al reforç de mitjans en l’atenció d’asilats i refugiats.

oferta pública
Quant als Auxiliars d’Administració, s’acumulen 1.525 places (1.125 més que l’any passat). Així mateix, a aquestes se sumen les 385 places de Tècnics Auxiliars d’Informàtica, 73 de Biblioteques i 35 d’Examinadors de Tràfic. L’Administració de Justícia ha inclòs en les ofertes de 2018 un total de 3.009 places de torn lliure, distribuïdes entre els tres cossos generals.

Encara que indiquen fonts oficials que en oposicions de Justícia queden pendents de convocar-se les places a l’OPE de 2017, i atès que el Ministeri s’ha compromès a acumular ambdues ofertes en una mateixa convocatòria, serien quasi 6.000 places solament per a Justícia. Per als funcionaris de presons es preveuen per torn lliure 831 places per al Cos d’Ajudants d’Institucions penitenciàries, 45 places per al Cos d’Infermers d’Institucions Penitenciàries i 45 places per al Cos Superior de Tècnics d’Institucions Penitenciàries.

L’Agència Tributària ha oferit 839 places a la suma de l’oferta extraordinària addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal i l’oferta ordinària. En el cas de Tècnic d’Hisenda són 439 places.

També les places oferides en 2018 per a Agents d’Hisenda s’ha incrementat notablement, passant de les 50 de 2015 a les 400 en 2018.Per a les places de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, va haver-hi un avançament de 5.095 places per a Policia Nacional i Guàrdia Civil, convocades a l’abril i maig.