Els objectes perduts més estranys de Metrovalencia

Els usuaris de metre perden una mitjana de 15 articles al dia, sobretot carteres, moneders, claus i motxilles

20
objetos

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va arreplegar durant el passat any un total de 5.642 objectes perduts pels usuaris de Metrovalencia. Estes dades suposen que s’obliden 15 objectes de mitja al dia i 470 per mes, que són guardats com a mínim un mes en les estacions on es custodien i un mes més en les instal·lacions de València Sud. Transcorregut el dit període de temps, i si els seus amos no ho han reclamat, s’entreguen a la Policia Local de València.

Els objectes que més apareixen en els metros i tramvies de València i la seua àrea metropolitana són, per orde, carteres i moneders, claus, motxilles, documentació (DNI, passaports, permís de conduir, targeta sanitària…), telèfons mòbil i paraigües.

Però estos articles no es troben de manera homogènia durant l’any, sinó que hi ha èpoques propícies per a perdre determinats objectes. D’esta manera, al desembre i gener, el personal de FGV troba més targetes bancàries per les compres de Nadal; al març, per les Falles, qualsevol tipus d’objectes; al maig, amb l’arribada del bon temps, les ulleres de sol abarroten els seients buits, i, a l’octubre, quan el mal temps fa la seua aparició, paraigües, bufandes i guants han de ser retirats assíduament.

Seguint amb la divisió per èpoques, els mesos en què més articles s’extravien són novembre, març i octubre, seguits de febrer, desembre i gener. Si més no objectes es perden és a l’agost, juliol i juny, mesos en què existixen més períodes vacacionals entre els treballadors i estudiants i el nombre de clients de FGV es reduïx respecte a la resta de l’any.

Gràcies als protocols establits per FGV per a la gestió i custòdia d’objectes perduts, la recuperació d’un objecte per part del seu propietari durant el període que està registrat en FGV es xifra en un 35,7%, i el percentatge restant és entregat a la Policia Local de València o traslladat a un punt verd o de reciclatge, si es tracta d’objectes en evident estat de desgast o deteriorament. Quant al temps que es tarda a recuperar un article, varia si hi ha algun element identificatiu o el client ho reclama; si és així, especialment quan es tracta d’un objecte de valor, se sol retirar inclús la mateixa jornada de la seua pèrdua.

Objectes sorprenents

A més de la pèrdua d’objectes habituals, com els citats anteriorment, crida l’atenció una sèrie d’articles que costa creure que els usuaris s’obliden, com a bicicletes, crosses, maletes, dosi d’insulina, cadires d’oficina o de rodes, carros de bebé, navaixes, cambres de fotos, uniformes, receptes i informes mèdics, desens de loteria, pense d’animals, escriptures de pis, justificant d’apostes esportives, denúncies del jutjat, una Bíblia i un Alcorà o fins una barbacoa.

Procediment que s’ha de seguir

Les estacions amb Espai del Client (Colón i Xàtiva), els Centres d’Atenció del Client de Benimaclet i Aeroport, i els Punt del Client (Àngel Guimerà, Empalem, Torrent Avinguda, Marítim-Serrería, i Mislata) són els punts d’entrega i d’arreplega per part dels usuaris en una primera fase, abans de ser traslladats a la seu central de València Sud.

Transcorregut un mes, els objectes són arreplegats i portats a una dependència de València Sud per a intentar localitzar el propietari, donar de baixa per al seu reciclatge segons el seu estat o bé entregar-los a l’Oficina d’Objectes Trobats de València transcorregut un altre mes. Es distingixen els objectes de valor per a donar-los un tracte especial en la cadena de custòdia, acompanyant fotografies i utilització de caixa forta.

Els documents oficials són entregats a la policia en la major brevetat per a intentar localitzar el seu propietari. Les targetes bancàries són destruïdes a fi de no ser manipulades, evitant riscos innecessaris. La resta d’objectes que permeten localitzar el seu propietari, es realitzen seguiments i xicotetes investigacions per part del personal d’Atenció al Client per a aconseguir entregar-los.

Quants als diners en metàl·lic arreplegat de carteres, bosses de mà o moneders que no ha sigut recuperats pels seus amos, FGV els entrega a entitats benèfiques per a ajudar a sufragar els seus gastos.

Lluvia y heladas en la Comunitat Valenciana

 

Las diez palabras que decimos a diario y aún no están en la RAE