reciclaje

AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, participa en projecte FOAM2FOAM l’objectiu del qual és l’obtenció de matèries primeres a partir de residus de poliuretà que fins ara acabaven en abocador o es reciclaven mecànicament per a obtenir productes d’escàs valor afegit.

El poliuretà és un material que es presenta en multitud de formes, des de les més flexibles fins unes altres molt rígides, passant per unes altres que destaquen per la seua lleugeresa. Precisament per això té nombroses aplicacions, que van des dels espumejats per a automoció o mobiliari, passant per envasos, fins a aïllaments per a construcció, electrònica o en forma de sola de calçat esportiu.

El fet que no tinga una logística senzilla per la seua variada procedència, i que sola estar molt mesclat amb altres materials, feia que la major part de les vegades acabara en abocador i que el seu reciclatge fins ara es realitzara per la via mecànica amb l’obtenció d’un material d’escàs valor afegit.

L’objectiu del projecte FOAM2FOAM, que s’emmarca en la convocatòria nacional d’I+D Reptes Col·laboració, i compta amb el finançament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, és aplicar el reciclatge químic a aquests residus descomponent el material amb calor, químics o catalitzadors en un procés denominat glicólisis catalítica que permet obtenir noves matèries primeres denominades polioles verdes. D’esta forma, s’evita recórrer a matèries primeres de fonts no renovables per a fabricar nous productes.

L’objectiu del projecte és escalar el procés a nivell de planta pilot i analitzar la seua eficiència. Per a això s’ha creat un consorci liderat per Titan Recycling Solutions, en el que també participen Arcesso Dynamics i AMB Electrònica de Brescia en el qual també participen els centres tecnològics Gaiker i AIMPLAS.

Las toallitas ponen en jaque a València

La justicia responde: ¿Cuándo se considera que una agresión es en defensa propia?