coronavirus
Distribución de mascarillas frente a la Estación del Norte de Valencia.

La normativa sobre l’ús de màscara s’està endurint a poc a poc a Espanya. Fa unes setmanes van canviar les normes a Catalunya, Balears i Extremadura, entre altres autonomies, mentre en la Comunitat Valenciana la nova normativa va arrancar dissabte passat.

Aquesta mesura contempla el ús obligatori de màscara en tots els espais públics. Mentre fins fa uns dies només era necessària si no es garantia la distància de 1,5 metres, la nova regulació omet això. Per tant, en el cas que una persona circule sense màscara per un carrer buit també serà multada.

Això s’estén a cinemes, teatres o biblioteques, uns espais en els quals també caldrà portar la màscara en tot moment. No obstant això, existeixen diverses excepcions que sí que permeten no usar màscara malgrat la nova normativa. A més, els menors de sis anys no tenen obligació de portar-la encara que es recomana el seu ús per a xiquets de 3 a 5 anys.

LES 8 EXCEPCIONS QUE PERMETEN NO PORTAR MÀSCARA 

  1. Patir una malaltia o dificultat respiratòria que puga empitjorar amb l’ús de màscara.
  2. Persones amb falta d’autonomia per a posar-li-la i llevar-li-la.
  3. Patir alteracions de conducta que facen inviable el seu ús.
  4. Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús.
  5. En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
  6. Conduir un vehicle només o en companyia de persones convivents.
  7. Consumir aliments o begudes ja siga en espai obert o tancat. La resta del temps caldrà tornar a posar-se la màscara.
  8. En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població com a platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres. Sí que s’ha d’usar per als trajectes d’anada i retorn.