borrasca

En el marc d’EUMETNET, organització l’objectiu de la qual és assegurar i facilitar la cooperació entre els Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals d’Europa, AEMET va començar a nomenar al desembre de 2017 les borrasques que podrien afectar amb gran impacte a França, Espanya o Portugal, dins del denominat Grup Sud-oest europeu cercant donar, a la societat, una veu única als serveis meteorològics de cada país.

Aquesta nova temporada de nomenament de borrasques va començar l’1 de setembre de 2019 i porta com a major novetat la incorporació del RMI (Bèlgica) al grup al qual pertany Espanya.

Arbre de decisions que explicita les condicions necessàries que han de donar-se perquè es produïsca el nomenament d’una borrasca en el Grup Sud-oest Europeu

Els pròxims noms de borrasques per a la temporada 2019-20

 1. Amelie
 2. Bernardo
 3. Cecilia
 4. Daniel
 5. Elsa
 6. Fabien
 7. Gloria
 8. Herve
 9. Ines
 10. Jorge
 11. Karine
 12. Leon
 13. Myriam
 14. Norberto
 15. Odette
 16. Prosper
 17. Raquel
 18. Simon
 19. Teresa
 20. Valentin
 21. Wanda