mujeres

El 13,33% de les dones espanyoles se senten traumatizadas després del part segons l’últim estudi de la signatura de puericultura Suavinex. Este percentatge mostra com el part suposa un profund canvi en l’estructura mental i en la vida emocional de les dones que ho viuen que, fins a en un 19,34% dels casos, valoren el seu part amb un suspens. Malgrat açò, la nota mitjana se situa en un 3,87 sobre 5.

D’esta manera, un 48,18% de les dones assenyala haver passat por durant l’experiència del part i fins a un 16,37% assegura haver sentit fases de pèrdua de control. Més enllà, un 10,65% de les enquestades afirmen haver-se sentit indefenses durant el seu part i, fins i tot, un 6,32% d’elles han qualificat l’experiència com una amenaça real contra la seua integritat física i la seua vida.

A més, es donen situacions significatives com les alteracions en la percepció del temps, la pèrdua de contacte amb la realitat mitjançant estats de tràngol o abstracció, l’expressió d’emocions que no es corresponen amb les existents, els casos de despersonalització (estat psíquic pel qual la persona se sent estranya a si mateixa, al seu cos i a l’ambient que li envolta) i l’amnèsia.

No estranyen estes dades si tenim en compte que fins a un 45,75% dels parts a Espanya tenen alguna complicació mèdica implícita. Les més freqüents són, en ordre descendent, el sofriment del fetus, la posició del fetus, les contraccions no efectives, el part prematur i les hemorràgies.