La senyoreta María Urios Martí, pertany a la falla Falla Maestro Bellver– Mariano Ribera, és preseleccionada i candidata aspirant a component de la cort d’honor 2018 per part del Sector de Patraix.

Més informació de falles: www.vivelasfallas.es