Actuació de Lucia Casaní en el Invictus Xou del Barri del Crist.