L’agricultura i ramaderia valenciana han perdut 180 milions d’euros. Des de l’inici de la pandèmia fins ara, la venda s’ha desplomat. Els agricultors continuen rebutjant molt gènere davant la poca demanda i els ramaders s’han vist forçats a sacrificar el bestiar.

Les restriccions en l’hostaleria han sigut un portar colp per a l’agricultura, ja que són la seua font principal. També ho ha sigut per a la ramaderia posat que ha disminuït de manera dràstica la demanda de carn i llet.

La suspensió dels ‘bous al carrer’ i la negativa del Consell a destinar ajudes a aquests ramaders ha forçat al sacrifici de més de 3.000 caps de bestiar braus. Encara que ja està en marxa la desescalada, ens conten que encara no vénen bastant.

El sector continua immers en una profunda ruïna. Però com la seua activitat no ha cessat, no se’ls considera dignes de percebre ajudes econòmiques. El coronavirus ha deixat uns danys irreparables en l’agro valencià. Fins avui, el balanç és molt negatiu i el futur encara és inestable i incert.