El Ministeri de Turisme ha atorgat la la qualificació de Festa d’Interès Turístic Nacional a la Cordà de Paterna.

Les primera reaccions no s’han fet esperar i el delegat de Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha afirmat que és «un merescudíssim reconeixement perquè la pólvora i el foc són una dels nostres senyals d’identitat”.

La declaració de Festa d’Interès Turístic Nacional és un títol de caràcter honorífic que s’atorga a aquelles festes o esdeveniments que suposen manifestacions de valors culturals i de tradició popular i que tenen una especial importància com a atractiu turístic.

Per a la concessió d’aquesta declaració es tenen en compte diversos aspectes com l’antiguitat de la celebració de l’acte, la seua continuïtat en el temps, l’arrelament de la festa en la localitat i l’originalitat i diversitat de les activitats que es realitzen. A més, l’esdeveniment ha d’haver sigut declarat com a Festa d’Interès Turístic Regional per part de la Comunitat Autònoma.

Es valora també l’existència en la localitat o en l’àrea geogràfica immediata (a una distància no superior a 50 quilòmetres) d’un equipament adequat d’allotjaments i serveis turístics per a la recepció de visitants, així com els accessos i la senyalització de la localitat en què es realitza la festa.

La celebració de les festes ha de complir uns criteris de qualitat que garantisquen el respecte a l’entorn urbà, monumental i paisatgístic, així com la seguretat, han indicat les fonts.