Grezzi

La nova ordenança de Mobilitat de la ciutat de València arrancarà en qüestió de dies. Serà a partir del 8 de juny quan tots els vianants i conductors, tant de vehicles motoritzats com sostenibles, hauran d’adaptar-se a les noves normes de circulació aprovades per l’Ajuntament el passat 23 de gener.

En el document impulsat per la regidoria de Giusseppe Grezzi pot llegir-se que l’objectiu d’aquest, entre altres, és “posar ordre i llum allí on en l’anterior, tant algunes persones usuàries com els agents que s’encarreguen de fer-la complir, van observar punts de dubte que dificultaven tant el seu enteniment com la seua aplicació a l’hora de perseguir situacions molestes”.

Continua dient que amb esta nova ordenança “ja no hi haurà excusa per a posar fi a situacions que, fins avui semblaven haver desbordat a la ciutat, com l‘aparcament de motocicletes en espais per als vianants, la utilització indiscriminada de les places de càrrega i descàrrega, la circulació de bicicletes per voreres, la confusa regulació de les zones d’aparcament per a residents, o la ràpida proliferació de nous vehicles de mobilitat urbana, i nous sistemes de vehicles compartits”.

Amb tot això, el document de Grezzi introdueix diferents novetats quant a les motocicletes i ciclomotors. A partir d’ara tindran prohibit circular pel carril bus ja que segons arreplega l’ordenança hi ha estudis que no ho recomanen “pel risc d’incrementar l’accidentalitat en número i en gravetat”.

A més, aquests vehicles també hauran d’adaptar-se a la nova normativa d’aparcament. Mentres fins al moment podien aparcar en voreres de més de tres metres d’ample i paral·leles a la vorada, ara les motos únicament podran estacionar en la calçada quan no existisquen places d’aparcament (ocupades o no) i hauran de deixar una distància mínima de 50 metres “i en cap cas si està expressament prohibit mitjançant senyalització”.

L’ordenança també recorda que “en l’accés a les voreres en les quals estiga permès l’estacionament de motocicletes, es realitzarà amb el motor apagat, mai amb el motor en marxa. Circular amb moto per les voreres està totalment prohibit. L’eixida de les mateixes es realitzarà també amb el motor apagat i només es podrà posar en marxa una vegada s’estiga sobre la calçada”.