L’Associació per l’Excel·lència dels Serveis Públics ha presentat hui el llibre “La gobernanza de la salud pública. Excelencia o ideología”. Una obra en la que prestigiosos experts han analitzat l’actual Sistema Nacional de Salut així com els reptes sanitaris i les seues possibles solucions, una d’elles la col·laboració públic-privada com és el Model Alzira.

Tal com defensa el llibre, el Model Alzira és garantia d’èxit. I és que els hospitals del Grup Ribera Salud destaquen a nivell internacional per la seua qualitat assistencial, unes llistes d’espera inferiors a la mitjana i uns serveis únics que repercutixen en la salut dels pacients.

Per a Ramón Tamames, catedràtic d’Estructura Econòmica, la fórmula està clara: oferir el millor del sistema sanitari i seleccionar les fortaleses de les gestions privades. Amb la combinació de les dos es crearà una Sanitat d’èxit que beneficiarà als centres hospitalaris i per tant repercutirà en el benestar de tots els pacients.