Valencia

La Regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha iniciat hui les labors de condicionament de dos parcel·les de propietat municipal per al seu ús com a estacionament en superfície.

L’actuació suposarà la regularització de dos solars (el situat en l’encreuament entre el carrer Sant Clement i el carrer La Safor, en el districte de Campanar; i l’emplaçat entre l’avinguda Alcalde Gisbert Rico i el carrer Nino Bravo, en el districte de Quatre Carreres) que, fins al moment, s’utilitzaven com a estacionament, però sense estar habilitats a aquest efecte.

Solar municipal en el districte de Quatre Carreres.

Amb l’objectiu de regularitzar la situació i millorar la seguretat de transeünts i persones usuàries, els treballs adequaran les condicions del sòl del solar, els accessos i la senyalització corresponent.

Es tracta d’una actuació coordinada entre la Regidoria de Mobilitat i d’Urbanisme, que aprofita material resultant del fresat del paviment, per a regularitzar la superfície dels citats solars, com a mesura inicial, provisional i prèvia a un condicionament de major qualitat, que s’escometrà una vegada es redacten els projectes i es liciten les obres necessàries per a la seua execució.

Aquest ús provisional com a estacionament en superfície d’aquests solars compta amb l’informe favorable del Servei de Planejament sobre la seua compatibilitat amb les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana de València (PGOU).

Jornada de doble huelga en Valencia: calendario y horario de paros de la EMT y Metrovalencia

El Hospital Clínico de Valencia se convierte en “vertedero”