escuelas

L’Ajuntament de València atén la petició de les famílies i redueix les tarifes de les escoles infantils municipals. Des de la Regidoria d’Educació s’ha aconseguit una millora en les condicions per a les famílies, que pagaran menys diners al no incloure’s l’import del menjador en el cànon general. A més, també es beneficia a les empreses amb els nous canvis, ja que es baixa el cànon d’accés a la licitació.

Les tres escoles infantils de gestió directa municipal tindran ara un cost de matrícula de 27,36 euros i deu mensualitats de 34,16 euros. Les quanties del cànon que han de pagar les adjudicatàries de les noves concessions s’han replantejat atenent a criteris objectius com per exemple el nombre d’aules autoritzades de les escoles infantils, el nivell d’ocupació actual (ràtio), la infraestructura i dotació del centre i la zona o barri d’ubicació de l’escola infantil, a més de la situació econòmica d’estes empreses concessionàries.

Esta iniciativa és fruit de l’acord constituent del Govern de la Nau, que arreplega el compromís per una educació gratuïta a partir dels 0 anys, així com l’establiment d’una xarxa pública d’escoles infantils.

Des de la Regidoria d’Educació s’han realitzat alguns canvis respecte a les condicions dels plecs d’accés a les escoles infantils per a disminuir els costos de matriculació. Un d’ells ha sigut traure la concessió del servei de menjador doncs en les anteriors condicions dels plecs no es permetia a les empreses efectuar cobrament algun per açò especificant-se que estava pagat per les empreses oferint-se com un servei ‘gratuït’ per a les famílies.

Una altra conseqüència ha sigut la baixada de ràtio escolar, que afecta, per aquestes causes, a 6 de les 9 escoles infantils municipals de gestió indirecta, que mantenen menys del 70% d’ocupació real. Tres d’elles estan per sota del 50% d’ocupació.