Les guarderies públiques de València abaratiran les seues tarifes

Les famílies amb xiquets matriculats en escoles infantils municipals pagaran menys al no incloure's l'import del menjador en el cànon general.

escuelas

L’Ajuntament de València atén la petició de les famílies i redueix les tarifes de les escoles infantils municipals. Des de la Regidoria d’Educació s’ha aconseguit una millora en les condicions per a les famílies, que pagaran menys diners al no incloure’s l’import del menjador en el cànon general. A més, també es beneficia a les empreses amb els nous canvis, ja que es baixa el cànon d’accés a la licitació.

Les tres escoles infantils de gestió directa municipal tindran ara un cost de matrícula de 27,36 euros i deu mensualitats de 34,16 euros. Les quanties del cànon que han de pagar les adjudicatàries de les noves concessions s’han replantejat atenent a criteris objectius com per exemple el nombre d’aules autoritzades de les escoles infantils, el nivell d’ocupació actual (ràtio), la infraestructura i dotació del centre i la zona o barri d’ubicació de l’escola infantil, a més de la situació econòmica d’estes empreses concessionàries.

Esta iniciativa és fruit de l’acord constituent del Govern de la Nau, que arreplega el compromís per una educació gratuïta a partir dels 0 anys, així com l’establiment d’una xarxa pública d’escoles infantils.

Des de la Regidoria d’Educació s’han realitzat alguns canvis respecte a les condicions dels plecs d’accés a les escoles infantils per a disminuir els costos de matriculació. Un d’ells ha sigut traure la concessió del servei de menjador doncs en les anteriors condicions dels plecs no es permetia a les empreses efectuar cobrament algun per açò especificant-se que estava pagat per les empreses oferint-se com un servei ‘gratuït’ per a les famílies.

Una altra conseqüència ha sigut la baixada de ràtio escolar, que afecta, per aquestes causes, a 6 de les 9 escoles infantils municipals de gestió indirecta, que mantenen menys del 70% d’ocupació real. Tres d’elles estan per sota del 50% d’ocupació.