salario

Lucia Barrachina, experta valenciana en recursos humans i gestió d’equips, ha presentat el seu informe “Salari emocional: la seua aplicació i conclusions sobre el seu efecte en l’empresa”. Per a arribar a les conclusions finals, Barrachina ha realitzat una enquesta que ha sigut resposta per 733 persones en actiu, de les quals, el 50% exerceixen el seu treball en empreses valencianes, el 65% de la mostra són homes, el 41% compten amb estudis de postgrau i un 70% estan en edats compreses de 31 i 50 anys.

Els resultats de l’enquesta ens revelen que un 97% dels empleats corresponents al perfil anteriorment esmentat se senten més vinculats a companyies en les quals s’apliquen diferents mesures de salari emocional.

Dels resultats es desprèn que la tendència actual del mercat laboral és de gran mobilitat implicant una baixa antiguitat en el lloc de treball. “Un 50% de treballadors pertanyents a la mostra de treball no superen els 3 anys d’antiguitat en el seu lloc d’ocupació actual” explica Lucia Barrachina.

Quant a la motivació del treballador en el seu lloc, és cert que la majoria d’empleats s’asseguen motivats en la seua activitat laboral però avui dia encara percebem dades que haurien de millorar-se. “Un 29% dels empleats enquestats reconeixen que no se senten motivats en les seues activitats laborals diàries i això és el que ha de canviar” afig Barrachina.

Encara el 60,8% dels enquestats ens diuen que la seua empresa no està aplicant mesurades de salari emocional. No obstant això, una dada positiva és que els treballadors reconeixen en un 70,1% que avui dia la sol·licitud de mesures de conciliació laboral no implicaria discriminació alguna per part dels seus ocupadors.

El clima laboral, la flexibilitat horària, la formació i el desenvolupament dins de l’empresa, i la retribució són, en aquest ordre, els factors més valorats pels propis treballadors, quedant a final de la cua el sentiment de pertinença a la companyia o la seguretat en el lloc de treball. “Desafortunadmente la majoria de les empreses a les quals pertanyen els nostres enquestats encara no apliquen 3 de les 10 mesures de salari emocional propostes i el pitjor de tot és que algunes de les mesures no tenen cost per a l’empresa i en canvi produirien importants avanços quant a productivitat laboral” indica Lucia Barrachina.

D’altra banda, la mesura de salari emocional que més s’empra actualment en les empreses és la flexibilitat horària, seguida de la formació i desenvolupament professional.
Com a conclusió, Lucia Barrachina posa l’accent que la gestió de persones s’està convertint en un model de cultura organitzacional. Els professionals estan canviant i reclamen polítiques de gestió basades en el desenvolupament d’una cultura organitzacional centrada en les persones “i això és en el que hauran de centrar els seus esforços en els pròxims anys les empreses si volen atraure, mantindre i retindre el seu talent” aclareix Barrachina.