embarassades part

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha rectificat la instrucció inicial, que es va publicar fa quatre dies ,i que establia que les embarassades havien d’estar soles a la sala de dilatació i durant el part.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va avançar ahir en roda de premsa, que es revisarà el protocol inicial per a tractar d’incorporar les al·legacions presentades per matrones, pacients i altres professionals mèdics, però salvaguardant la protecció i seguretat davant un perill de contagi del coronavirus.

Per tant, es permetrà l’accés a un acompanyant que haurà de romandre durant tot el procés a l’hospital.

L’acompanyant, comptarà amb material de protecció en funció de l’estatus infecciós, com a màscara, i se l’informarà sobre com usar-la i a més haurà d’extremar la higiene de mans, limitant els seus moviments dins de l’habitació i sense tocar superfícies.

En el cas que l’acompanyant tinga símptomes, o haja donat positiu per a una prova de coronavirus en els últims 14 dies, haurà de tornar al domicili podent ser substituït per un altre acompanyant que no es trobe en aquesta situació.

Durant l’hospitalització, on només podrà romandre un acompanyant, aquest no podrà eixir de l’habitació fins a l’alta.

A més, se li facilitarà alimentació per part de l’hospital i se li donarà instruccions sobre higiene de mans i ús de màscara.

Sanitat extremarà la protecció de la zona del paritori

Sanitat a més extremarà la protecció en la zona del paritori , assegurant un sentit de circulació en corredor únic amb una zona habilitada a l’inici per a la col·locació de EPI i una altra a l’eixida per a la seua retirada.

Si la gestant es pot considerar com a cas de Covid-19 positiu, ja siga confirmat, probable o possible, el part es durà a terme en habitació d’aïllament o paritori designat a tal fi i la dona portarà màscara quirúrgica.

Per part seua, la persona acompanyant usarà EPI, per la qual cosa s’ha de garantir la seua disponibilitat, i a la sala de parts romandrà en tot moment a més d’un metre i mig de distància dels professionals sanitaris. Els professionals hauran d’utilitzar EPI, FFP2 preferiblement.

Si la dona no presenta simptomatologia sospitosa de COVID-19 ni ha donat positiu, encara així s‘extremaran les precaucions habituals en l’atenció a la pacient, incloent l’ús de màscares quirúrgiques i l’acompanyant haurà d’utilitzar d’igual manera EPI i mantindre la distància de metre i mig del personal sanitari.