Voto

La Comunitat Valenciana viurà per primera vegada en la història de la democràcia una doble jornada electoral amb la convocatòria de comicis generals i autonòmics. Serà el pròxim 28 d’abril quan els valencians tinguem esta cita amb les urnes, una data que coincidirà en un cap de setmana de festa per a la ciutat de València i és que coincidirà amb el pont de Sant Vicent Ferrer (dilluns 29 d’abril) i seran molts els que puguen allargar fins al dimecres 1 de maig amb motiu del Dia del Treballador.

Amb un pont de tres dies, i fins i tot un macropuente de cinc jornades per als més afortunats, no és d’estranyar que siguen molts el que enguany recórreguen al vot per correu però com se sol·licita i quins són els terminis a seguir?

Segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) el termini de sol·licitud del vot per correu (pas 1) arranca el dia de la convocatòria d’eleccions, el passat 5 de març, fins al desè dia abans de la votació, és a dir, el 18 d’abril. Una vegada sol·licitat, l’interessat rebrà la documentació necessària (pas 2) a partir del dia trenta-quatrè des que es va demandar el vot i fins a sis dies abans de les eleccions, pel que això arribarà als domicilis entre el 8 i 21 d’abril. Finalment, esta documentació haurà de remetre’s a Correus (pas 3) fins al 25 d’abril, tres dies abans dels comicis.

Els passos a seguir si es vol votar per correu sent resident a Espanya són:

   1. Acudir a una oficina postal de Correus per a sol·licitar els impresos de vot per correu, emplenar i lliurar. Per a això és necessari acudir amb el D.N.I, permís de conduir o passaport (s’acceptarà la presentació d’aquests documents encara que estiguen caducats, però han de ser els originals, en cap cas fotocopies).
     • Termini: fins al 18 d’abril.
   2. Després d’aquest procés, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral envia al sol·licitant la documentació necessària per a votar sense acudir a les urnes. Es tracta d’un enviament certificat, és a dir, ha d’haver-hi algú en l’habitatge per a arreplegar aquest sobre però si es produeixen dos intents fallits de lliurament es deixa un avís per a la seua recollida en l’oficina postal corresponent.
     • Termini: del 8 al 21 d’abril.
   3. Rebuda la documentació, el sol·licitant ha de tornar a l’oficina de Correus amb el sobre oficial en el qual s’ha inserit la papereta tancat. A més, s’haurà de presentar el certificat d’inscripció en el cens electoral perquè l’oficina puga tramitar l’enviament que és de caràcter gratuït.
     • Termini: fins al 24 d’abril.

Puig adelanta las elecciones autonómicas al 28 de abril

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 28 de abril