Un pas més perquè la ciutat de València, i especialment el barri de Natzaret, compte amb nova zona verda en el Parc de Desembocadura, la Ciutat Esportiva del Llevant U.D. i un espai que reforçarà el valor de tota la zona al servei de la ciutadania.

El mes de març passat, el Consell Jurídic Consultiu ja va donar llum verda al Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València que dotarà a aquesta zona de la ciutat de nous espais verds, terciaris i esportius, una actuació que dinamitzarà l’economia de la zona i la regeneració urbana i social del barri de Natzaret.

Aquest pla és de gran transcendència per a la relació de la ciutat de València amb el port. L’Autoritat Portuària de València destinarà 230.000 metres quadrats de sòl portuari auso de la ciutadania, equivalent a més de 40 camps de futbol.

Àrea 1, Parc de Desembocadura del Túria: 86.296,08 m2

Configurat aigües avall del Pont de Drassanes, inclou el nou parc de l’ordenació estructural i el vell llit del Túria, avui canalitzat, amb una extensió total de 86.296,08 m2.

Àrea 2, Ús Terciari: 18.454,04 m2

Situada aproximadament en l’emplaçament de les antigues instal·lacions d’ARLESA (després MOYRESA, i en la seua última etapa també conegudes com BUNGE) es destina a ús terciari, i si escau també dotacional, amb una extensió de 18.454,04 m2. El conjunt de l’àrea terciària i dotacional múltiple s’integra en la trama urbana de Natzaret i recau al Parc de Desembocadura del Jardí del Túria.

El Port de València es transformarà en una gran zona verda i esportiva
 Recreació de la futura zona sud del Port de València.

Àrea 3, Dotacional esportiva: 98.940,17 m2

Àrea dotacional esportiva i d’espai lliure d’una extensió de 98.940,17 m2. Aquest equipament esportiu ocupa parcialment la zona verda existent al sud (Parc de Natzaret Sud) i representa la recuperació de l’emplaçament d’una dotació esportiva, una frontera verda entre l’activitat portuària i el Barri de Natzaret, i també un centre dinamitzador d’usos i activitats vinculades a l’oci i a l’esport.

El planejament ordena aquesta àrea, a priori, en dues parcel·les urbanístiques diferenciades amb la finalitat de facilitar la seua gestió i execució posterior:

Una primera parcel·la que ocupa pràcticament la totalitat de l’àmbit de l’àrea, amb una superfície de sòl de 94.999,66 m2 la destinació principal de la qual serà el d’allotjar instal·lacions de caràcter esportiu a l’aire lliure. En ella es preveu la possibilitat de situar edificacions vinculades a l’ús principal, així com altres construccions auxiliars de suport. En la parcel·la d’ús ZV-DP (p3.1) se situa l’immoble protegit pel planejament general, edifici “Benimar”, que es troba inclòs en l’Inventari d’edificis conjunts i elements d’interès arquitectònics del municipi de València. L’equipament esportiu previst que incloga aquesta àrea haurà d’executar les obres de rehabilitació de l’edifici Benimar.

La segona parcel·la disposa d’una superfície de 3.940 m2 per a situar un equipament esportiu cobert.

Llevant
 Disseny de la futura ciutat esportiva del Llevant UD

Àrea 4, Equipament Marblau: 2.246 m2

L’ordenació del pla incorpora l’equipament existent situat al carrer Algemesí, en funcionament en l’actualitat, gestionat per l’Ajuntament de València a través d’una concessió d’ús per a centre de joventut, universitat popular i museu de l’horta en l’antic balneari Marblau. La superfície destinada a aquesta àrea és de 2.246 m2.

Àrea 5, Parc Sud de Natzaret: 8.375,86 m2

Àrea situada en la vora meridional de l’àmbit, amb una extensió de 8.375,86 m2. Els criteris aplicats per a aquest àmbit cerquen superar la percepció de tram final i tancat del barri de Natzaret. L’ordenació proposa dues zones verdes independents i separades per un vial que des del Carrer d’Algemesí discorre paral·lelament al capdavant exterior meridional del dotacional esportiu cobert per a donar accés a una nova àrea d’estacionament.

Així serà el nou llit del riu de València
 Imatge del futur llit del riu Túria de València.

Corredor verd

El Pla inclou un corredor verd ciclista i per als vianants que enllaça el Parc de Desembocadura amb l’actual corredor que, discorrent per la Zona d’Activitats Logístiques, ve a connectar amb les zones de la Punta i Pinedo, amb l’objectiu de millorar la continuïtat i les dimensions del corredor verd que circumda Natzaret pel nord-est, enllaçant tots els poblats marítims des de la Malva-rosa fins a la Punta i Pinedo. Aquest carril bici tindrà un ample mínim de 2,50 metres segregat de la calçada i de l’àmbit per als vianants.