Més de 100 valencians han sigut atacats per gossos de raça perillosa en l’últim any. Unes xifres que podrien donar lloc a prejudicis. Això és precisament el que vol evitar el Govern amb el projecte de Llei sobre Benestar Animal que eliminarà el concepte de “gossos perillosos”.

En la Comunitat Valenciana hi ha més de 55.000 cans de raça potencialment perillosa registrats. Els més populars són American Stanford, Pit Bull i Rottweiler. Es consideren perillosos quan compleixen una sèrie de característiques com la “mandíbula” i la seua potencial “mossegada”, segons explica Juan Argüelles, veterinari especialitzat en medicina del comportament.

Amb la nova llei, la denominació de gossos potencialment perillosos, a efectes legals, desapareixerà. En el seu lloc, s’establiran mecanismes per a determinar el comportament individual de cada sabueso. Per a detectar si un gos és perillós o no, la llei preveu realitzar una enquesta al propietari. Aquells animals que mostren símptomes d’agressivitat, hauran de rebre ensinistrament.

En principi, es passaria una enquesta al propietari qui “podria mentir”, segons Argüelles. A més, l’etólogo explica que els animals no tenen el mateix comportament tots els dies, per la qual cosa és difícil diagnosticar el comportament d’un gos amb aquest mètode.

Argüelles defensa que la idea és positiva ja que el caràcter de cada gos no ha de jutjar-se per la raça. No obstant això, l’etólogo critica que la futura llei manca de mecanismes apropiats per a determinar la perillositat de l’animal. Unes idees que comparteix el Col·legi de Veterinaris de València.

Creix el nombre d’atacs per gossos perillosos

Amb l’abolició de les races de gossos potencialment perillosos, també s’eliminarien les obligacions i requisits dels propietaris. No faria falta ni ser major d’edat, ni tenir un certificat, ni que aquests cans porten morrió. Una pràctica que el veterinari especialista recomana en qualsevol cas.

El projecte de llei emergeix en un context en el qual han crescut el nombre de denúncies per atacs de gossos perillosos. Els cans són els responsables de 35.000 defuncions a l’any a nivell global.

Segons les xifres de la Guàrdia Civil, en la Comunitat Valenciana un total de 135 persones han sigut atacades per aquestes races durant l’últim any. L’any anterior van ser 81 les denúncies per aquests casos. Amb la futura llei s’intentarà reduir aquestes xifres.

El Gobierno de Sánchez eliminará el listado de perros potencialmente peligrosos: consulta las razas afectadasQuins gossos es consideren de races perilloses

La Llei 50/99 és la que arreplega el llistat de les huit races de gos considerades “potencialment perilloses”.

  1. Pit Bull Terrier.
  2. Staffordshire Bull Terrier.
  3. American Staffodshire Terrier.
  4. Rottweiler.
  5. Dogo Argentino.
  6. Fila Brasileiro.
  7. Tosa Inu.
  8. Akita Inu.