Educación crea nuevas asignaturas para estudiar desde los derechos LGTBI hasta el feminismo o la lengua de signos
Alumnos de un instituto en el primer día del comienzo de las clases de Secundaria y Bachillerato en 2020. / María José López (Europa Press)

Els estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) arrancaran el pròxim curs amb novetats. El Ministeri d’Educació treballa ja en el Projecte de reial decret que redissenyarà l’etapa d’ensenyament de 12 a 16 anys.

Entre les principals novetats destaca la incorporació de noves assignatures. Segons arreplega Europa Press, els qui han tingut accés a l’esborrany, el Govern incorporarà fins a quatre noves matèries.

Una d’elles és Educació en Valors Cívics i Ètics, aquesta substituirà Educació per a la Ciutadania. Segons arreplega l’esborrany, l’assignatura servirà que els alumnes prenguen “consciència de la lluita per una efectiva igualtat de gènere i del problema de la violència i explotació sobre les dones”.

Per a això, els estudiants aprofundiran en la història del feminisme i en els drets LGTBI+. Tal com indica el document, es realitzaran “anàlisi de les diverses ones i corrents del feminisme i de les mesures de prevenció de la desigualtat, la violència i la discriminació per raó de gènere i orientació sexual, mostrant igualment coneixement dels drets LGTBIQ+ i reconeixent la necessitat de respectar-los”.

Seguint la línia d’Educació en Valors, l’assignatura de Biologia i Geologia fomentarà la igualtat de gènere i la diversitat sexual. Els estudiants treballaran la diferenciació entre sexe i sexualitat; en la valoració de la importància del respecte cap a la llibertat sexual de les persones; i resoldran dubtes sobre temes afectiu-sexuals.

ASSIGNATURES DE TECNOLOGIA I EMPRENEDORIA

Altres dos de les noves assignatures seran sobre la digitalització i l’emprenedoria. La matèria Tecnologia i Digitalització es cursarà en primer, segon i tercer de l’ESO. En quatre també s’oferirà però en aquesta ocasió serà optativa.

Segons l’esborrany, els estudiants aprendran “l’ús crític, responsable i sostenible de la tecnologia; la valoració de les aportacions i l’impacte de la tecnologia en la societat, en la sostenibilitat ambiental i en la salut; el respecte per les normes i els protocols establits per a la participació en la xarxa; així com l’adquisició de valors que propicien la igualtat i el respecte cap als altres i cap al treball propi”.

Respecte a Economia i Emprenedoria, serà una assignatura de 4º de l’ESO. En ella se cerca promoure l’esperit emprenedor; ajudar al fet que l’alumnat comprenga que l’emprenedor ha d’obrir-se camí en un context global; i desenvolupar un projecte emprenedor que abaste tot el procés, des de la ideació fins a l’elaboració del prototip final i presentació d’aquest.

LLENGUA DE SIGNES I RELIGIÓ OPTATIVA

Una altra de les novetats serà l’ensenyament de llengua de signes si les comunitats autònomes decideixen incorporar-la. Els estudiants de 4º de l’ESP tindran l’oportunitat de comptar amb l’aprenentatge d’aquesta matèria amb el objectiu de “reforçar la inclusió” a les aules.

Respecte a la Religió, l’esborrany la mantindrà en els plans d’estudi però de caràcter voluntari. A més, les notes d’aquesta matèria no tindran validesa acadèmica per a les convocatòries oficials.

Quant als aprovats, el Ministeri d’Educació permetrà que els alumnes passen de curs sense límit de suspensos. Això seguirà la línia del reial decret aprovat durant la pandèmia pel que serà l’equip docent del col·legi qui determine si l’estudiant està preparat per a cursar de curs o haurà de repetir.