éticos

Més de la meitat de les empreses compta amb un codi ètic o una guia de bones pràctiques, encara que açò no impedix que el 73% dels directius s’enfronte a dilemes ètics en la seua gestió i els resolguen “lliurement”. Així es desprèn de l’enquesta sobre Bones Pràctiques en la Gestió que han realitzat l’Associació Espanyola de Directius (AED) al costat de Casa Caridad.

La mostra, realitzada a un centenar d’executius, reflectix que els problemes laborals són la principal preocupació ètica dels directius per al 41,2% dels enquestats, molt per sobre de la resta d’àrees i activitats, com l’assumpció de riscos financers (14,5%), la gestió de proveïdors (12,2%), la contractació amb l’administració pública (9,9%), la prevenció de riscos laborals (5,3%) o la gestió de clients (3,8%).

Com es veu, la relació amb els stakeholders o afectats per l’activitat de l’empresa és una de les primeres inquietuds dels executius. De fet, la gestió dels recursos humans, els proveïdors i els clients concentren més de la meitat dels dilemes ètics dels directius.

Per a una àmplia majoria (94,7%), la seua empresa es gestiona amb criteris ètics, dels quals fa partícip a tots els empleats (92,5%). Malgrat açò, sí creuen que hi ha possibilitats de millora en àmbits de comunicació a l’exterior i internament, en accions de voluntariat corporatiu, RSC i en conciliació familiar i laboral.

Societat i política en l’àmbit empresarial
Respecte a la implicació de les seues empreses amb la resta de la societat, les preferències dels executius a l’hora de revertir els beneficis són la recerca i la integració social, pràcticament a parts iguals. La meitat restant es reparteix entre infància, discapacitat i medi ambient, encara que en les respostes espontànies dels participants sorgeixen qüestions variades com el suport al deporte base, la conciliació familiar o el foment de l’emprendimiento.

El 48,4% dels enquestats afirma que en la seua companyia disposen d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa, que “comprèn i afecta de forma trasversal a tots els departaments de l’empresa”.

Respecte a l’àmbit polític i a la crisi d’imatge que ha viscut la Comunitat Valenciana, el 70% dels executius creu que està justificada, encara que la majoria considera que no ha afectat a la imatge de les empreses. Per a millorar i revertir aqueixa imatge proposen accions en tres àrees: Comunicació (invertir en la imatge de marca i comunicar millor els èxits), Justícia (que siga ejemplarizante, actue amb rapidesa i es respecte la presumpció d’innocència) i sobretot, Valors (que s’impulse la transparència i l’honestedat i gestió ètica).